Akustický tlak

Akustický tlak je termín, který nám umožňuje kvantifikovat hlučnost tepelného čerpadla. Jedná se o měření intenzity zvuku, který zařízení vydává, a je obzvláště důležité pro uživatele, kteří chtějí minimalizovat hlučnost svého domácího prostředí. Toto měření se obvykle udává v jednotkách decibel (dB) a je značeno symbolem Lp.

Tato hodnota může být odvozena z akustického výkonu čerpadla, který udává celkovou hlučnost zařízení. Alternativně může být akustický tlak měřen přímo v místě instalace tepelného čerpadla, což umožňuje zohlednit specifické charakteristiky prostředí, ve kterém je čerpadlo umístěno.

Akustický tlak může být ovlivněn mnoha faktory. Jedním z nich je například odrážení zvuku od okolních ploch. To znamená, že poloha a orientace čerpadla mohou výrazně ovlivnit celkovou hlučnost zařízení. Z tohoto důvodu je důležité pečlivě zvážit, kde bude tepelné čerpadlo umístěno.

Z hlediska uživatelského komfortu a i s ohledem na sousedy je důležité udržovat hlučnost tepelného čerpadla na co nejnižší úrovni. Správná instalace a údržba může pomoci minimalizovat akustický tlak a zajistit, že vaše tepelné čerpadlo bude co nejtišší. Proto je dobré mít při výběru a umístění čerpadla na paměti akustický tlak.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla