Zpět na články

Hlučnost tepelného čerpadla můžete zásadně ovlivnit

Eva Lázoková

Eva Lázoková

Autor

23. květen 2022

Jak ovlivnit hlučnost tepelného čerpadla?

Hlučnost je bezpochyby jeden z hlavních parametrů, který bereme v úvahu při výběru vhodného tepelného čerpadla. Řada zákazníků má totiž obavy, že zvuky produkované tepelným čerpadlem by mohly narušovat chod domácnosti nebo i sousedské soužití.

Máme pro vás však hned několik dobrých zpráv: technologický pokrok jde stále kupředu, a tak kvalitní moderní tepelná čerpadla mají velice tichý chod. A i u těch, která tak tichá nejsou, lze hlučnost výrazně snížit. Jak? Čtěte dál a dozvíte se to.

Jak moc je tepelné čerpadlo hlučné?

Nedá vám tato otázka spát? Důležité je si uvědomit, že to, jaký hluk bude čerpadlo vydávat, můžete zásadně ovlivnit. Největší roli bude hrát už samotný výběr zařízení a také to, komu svěříte instalaci. Záleží na:

 • kvalitě technologického zpracování čerpadla, 
 • použitých materiálech, 
 • správném nadimenzování,
 • vhodném umístění. 

Co vlastně slyšíte?

Jedná se o zvuky, které vydává vrtule a vibrace z kompresoru. Ventilátor do sebe musí nasát velké množství vzduchu. V dnešní době je možné nalézt optimalizovaný ventilátor, který nevydává nepříjemné hluboké tóny. Je nutné počítat s tím, že čím intenzivněji kompresor tepelného čerpadla bude pracovat (v zimě nebo u tepelného čerpadla typu vzduch–voda), tím bude zařízení hlučnější. Obecně však platí útěšné: V dnešní době můžete vlastnit téměř neslyšitelné čerpadlo. 

Moderní čerpadla zní jako budík

Nejmodernější tepelná čerpadla vzduch–voda dokáží vyluzovat zvuk podobný tikotu budíku, který uslyšíte z 3 metrů (35 dB). Jindy se může hlučnost vnějších jednotek pohybovat i okolo 42 dB, což můžeme srovnat například s myčkou nádobí.

Jak se měří hlučnost a jaké limity musí splňovat

O hlučnosti tepelného čerpadla vypovídají především dvě veličiny: akustický výkon (Lw) a akustický tlak (Lp). Hodnoty obou se uvádějí v decibelech (dB). Akustický výkon se měří v laboratoři za ideálních podmínek a udává se na štítku tepelného čerpadla nebo v katalogu výrobců. Uvádí se zde dvě hodnoty – hluk při minimálním a při maximálním výkonu čerpadla. Díky tomu, že se měří vždy v ideálním prostředí, můžete snadno porovnávat hlučnost různých modelů čerpadel.

Akustický tlak udává intenzitu hluku tepelného čerpadla v určité vzdálenosti od něj. Dopočítává se z hladiny akustického výkonu nebo se měří přímo na místě, po dokončení instalace tepelného čerpadla. Akustický tlak mohou zvýšit další faktory jako například odrážení zvuku od okolních ploch (proto je velice důležité správné umístění tepelného čerpadla, o němž bude řeč dále). 

Věděli jste, že hluk se určuje v logaritmické stupnici? To znamená, že zvýšením hluku o 3 dB se intenzita zvuku zdvojnásobí (a naopak). 

Podle současných platných hygienických předpisů nesmí zvuk tepelného čerpadla přesáhnout 40 dB. Měří se ve vzdálenosti 2 m od okna obytné místnosti sousedního domu. K montáži čerpadla budete potřebovat územní souhlas stavebního úřadu, který si k němu může a nemusí vyžádat akustickou (hlukovou) studii. Ta zjišťuje vliv hlučnosti čerpadla na okolí a provádějí ji pracovníci Krajské hygienické stanice nebo odborníci z oblasti akustiky. Akustická studie vyjde přibližně na 10 000 Kč.

Co si pro hlukovou (akustickou) studii připravit:

 • Územní plán s vyznačením umístění čerpadla,
 • původní technickou zprávu,
 • způsob, jakým budete vytápět,
 • podklady k zařízení: název, výrobce, typ, akustické parametry a označení venkovní jednotky.

(Podmínky se mohou u jednotlivých úřadů lišit.)

Jednoduché zásady venkovního umístění

 • Venkovní jednotku tepelného čerpadla vzduch–voda umísťujte blízko domu tak, aby délka jeho potrubí byla dostačující.
 • Čerpadlo nestavte přímo pod obytné místnosti nebo pod okna ložnice.
 • To samé platí s okny sousedních domů.
 • Velký vliv má i tvar přilehlé budovy, jelikož se hluk od daných konstrukcí odráží a výsledný efekt může být zvýšení hluku. Nevhodné jsou zejména úzké uličky a umístění ve vnitřních rozích, popřípadě niky.

Hladiny akustického tlaku při různém umístění a v různých vzdálenostech na příkladu tepelného čerpadla Alpha Innotec Alira LWAV 122R3

 

Vzdálenost od TČ v metrech

Hladina akustického tlaku v dB dle umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bez odrazu zvuku

50

44

40

38

36

34

33

32

31

30

Bez odrazu zvuku – tichý režim

45

39

35

33

31

29

28

27

26

25

Odraz od jedné stěny

53

47

43

41

39

37

36

35

34

33

Odraz od jedné stěny – tichý režim

48

42

38

36

34

32

31

30

29

28

Odraz v rohu (2 stěny)

56

50

46

44

42

40

39

38

37

36

Odraz v rohu (2 stěny) – tichý režim

51

45

41

39

37

35

34

33

32

31

Zdroj: technický list Alpha Innotec LWAV 122

Jak snížit vibrace

Vibrace z kompresoru se mohou přenášet na jeho ostatní součásti a kryty, jenž zvuk následně zesilují. Vibrace se mohou přenášet také přes potrubí nebo povrchy, na nichž je tepelné čerpadlo umístěno. Proto je pro tichý chod čerpadla klíčové optimální nadimenzování, správně navržená a precizně provedená konstrukce s použitím vhodných spojovacích i tlumicích prvků a materiálů.

Při montáži tepelného čerpadla na zem se proto používá štěrkové lůžko, které izoluje základové pásy (navíc může sloužit i ke vsakování kondenzátu), a k uchycení gumové silent bloky, které zabraňují šíření vibrací. Ty se využívají i při instalaci tepelného čerpadla na plochou střechu. Čerpadlo je možné umístit i na stěnu, ale pouze na nosné konstrukce. Na lehkých příčkách by totiž opět hrozilo šíření vibrací. Zabránit přenosu vibrací přes potrubí lze pomocí pružných kompenzátorů

Odhlučnění tepelného čerpadla umístěného venku

Jak snížit hlučnost čerpadla? Hlučnost starších modelů tepelných čerpadel můžete snížit pomocí akustického krytu, který dokáže utlumit zvuk o 8 až 12 dB. Kryty disponují nejen touto tlumící funkcí, ale také omezením kmitání, které by vytvářelo další hluk. Nové optimalizované čerpadlo však bude vždy levnějším a méně složitým řešením, které je samo o sobě méně hlučné.

Další možnosti zmírnění hluku tepelného čerpadla

 • Do okolí čerpadla postavit zídky, palisády nebo zasadit křoviny a traviny,
 • venkovní část umístit horizontálně (hluk bude směřovat směrem k nebi),
 • umístit čerpadlo na plochou střechu.

Hlučnost tepelných čerpadel uvnitř objektu

Jedná se o tepelná čerpadla země–voda nebo o vzduch–voda s vnitřní instalací, kde je kompresor umístěný v technické místnosti. V takovém případě je nutné pečlivě zvážit umístění vzhledem k tomu, jak blízko máte ložnici.

Rozdíl u on/off a inverteru

U on/off (start/stop) systémů je hluk po celý rok téměř konstantní. U inverterů se kvůli frekvenčnímu měniči mění otáčky, čímž se výrazně mění i hluk. Jelikož se mění frekvence, může být pro někoho tento zvuk nepříjemný v menších otáčkách, pro jiného při vyšších. Opět je velmi důležité porovnávat hladiny hluku při stejných otáčkách kompresoru.

Závěrem:

Nová tepelná čerpadla jsou tak tichá, že se dají bez problémů umístit i do řadové zástavby.

Pro eliminaci hluku je nejdůležitější výběr kvalitního tepelného čerpadla, jeho seřízení a umístění. Při porovnávání různých strojů je nutné porovnávat stejné parametry za stejných podmínek. Rozhodně se vyhněte reklamním letákům se slovy „nejtišší na trhu” a dejte na poctivou radu ověřených odborníků. 

Abyste si udělali lepší představu o tom, jak bude tepelné čerpadlo vypadat, a jak bude ve skutečnosti znít zvuk ventilátoru, když bude v provozu, můžete navštívit náš showroom na pražském Zličíně, kde jsou vystavena různá energetická zařízení předních světových značek. Stačí se předem ozvat a domluvit si termín návštěvy

Uvažujete nad pořízením tepelného čerpadla a děsíte se vysoké investice? Cena tepelného čerpadla může být pro mnohé nereálná. Přesto je možné začít efektivně šetřit a žít ekologičtěji v horizontu několika týdnů tím, že využijete dotace na tepelné čerpadlo, které váš prvotní finanční vklad velmi výrazně sníží. 

Hledáte řešení na míru vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma vytápění domu