Zpět na články

Hlučnost tepelného čerpadla můžete zásadně ovlivnit

Olga Knoflíčková

Olga Knoflíčková

Expert

11. červenec 2021

Jak ovlivnit hlučnost tepelného čerpadla?

Hlučnost tepelného čerpadla je jednou z nejdůležitějších vlastností, na kterou se zákazníci i výrobci tepelných čerpadel zaměřují. Pojďme si důkladně projít oblast týkající se problematiky vytápění domu stejně jako celoživotního domácího pohodlí.

Jak moc je tepelné čerpadlo hlučné?

Nedá vám tato otázka spát? Důležité je si uvědomit, že to, jaký hluk bude čerpadlo vydávat, můžete zásadně ovlivnit. Největší roli bude hrát už samotný výběr zařízení a také to, komu svěříte instalaci. Záleží na:

Kvalitě technologického zpracování čerpadla, na použitých materiálech, na správném nadimenzování i na tom, kam se čerpadlo umístí. 

Co vlastně slyšíte?

Jedná se o zvuky, které vydává vrtule a vibrace z kompresoru. Ventilátor do sebe musí nasát velké množství vzduchu. V dnešní době je možné nalézt optimalizovaný ventilátor, který nevydává nepříjemné hluboké tóny. Je nutné počítat s tím, že čím intenzivněji kompresor tepelného čerpadla bude pracovat (v zimě nebo u tepelného čerpadla typu vzduch–voda), tím bude zařízení hlučnější. Obecně však platí útěšné: V dnešní době můžete vlastnit téměř neslyšitelné čerpadlo. 

Moderní čerpadla zní jako budík

Nejmodernější tepelná čerpadla vzduch–voda dokáží vyluzovat zvuk podobný tikotu budíku, který uslyšíte z 3 metrů (35 dB). Jindy se může hlučnost vnějších jednotek pohybovat i okolo 42 dB, což můžeme srovnat například s myčkou nádobí.

Jak se vyznat v měření hlučnosti čerpadel

Hlučnost nenajdete pouze pod jednou veličinou. Měření hluku tepelných čerpadel skýtá několik úskalí, které je třeba rozluštit předem. Setkat se můžete s hladinou akustického tlaku (Lp) nebo s hladinou akustického výkonu (Lw).

První zmiňovaná není příliš objektivní, jelikož vypovídá o zvuku v ideálním prostředí. Čerpadla tak mohou mít různé hodnoty měřené v různých vzdálenostech a v různých podmínkách. 

Větší vypovídající hodnotu by pro vás měla mít spíše hladina akustického výkonu, která je pro každého výrobce stanovena stejně. V takovém případě se setkáte s dvěma hodnotami – hluk minimálního chodu čerpadla a hluk maximálího chodu čerpadla.

Dále je třeba neopomenout fakt, že se hluk určuje v logaritmické stupnici. To znamená, že zvýšením hluku o 3 dB se intehzita zvuku zdvojnásobí (a naopak). 

Jednoduché zásady venkovního umístění

 • Venkovní jednotku tepelného čerpadla vzduch–voda umísťujte blízko domu tak, aby délka jeho potrubí byla dostačující.
 • Čerpadlo nestavte přímo pod obytné místnosti nebo pod okna ložnice.
 • To samé platí s okny sousedních domů.
 • Velký vliv má i tvar přilehlé budovy, jelikož se hluk od daných konstrukcí odráží a výsledný efekt může být zvýšení hluku. Nevhodné jsou zejména úzké uličky a umístění ve vnitřních rozích, popřípadě niky.

Jak snížit vibrace

Kov nebo beton šíří vibrace čerpadla, čemuž se dá efektivně předejít pomocí gumových silentbloků

Je možné umístit čerpadlo na střechu?

Na rovnou střechu je možné čerpadlo umístit též díky silentblokům, které zamezí vibracím. Pozor si dejte na umístění čerpadla, které by nemělo zasahovat hlavní konstrukci a přivádět tím vibrace do obytných prostor domu.

Odhlučnění tepelného čerpadla umístěného venku

Jak snížit hlučnost čerpadla? Hlučnost starších modelů tepelných čerpadel můžete snížit pomocí akustického krytu, který dokáže utlumit zvuk o 8 až 12 dB. Kryty disponují nejen touto tlumící funkcí, ale také omezením kmitání, které by vytvářelo další hluk. Nové optimalizované čerpadlo však bude vždy levnějším a méně složitým řešením, které je samo o sobě méně hlučné.

Další možnosti zmírnění hluku tepelného čerpadla

 • Do okolí čerpadla postavit zídky, palisády nebo zasadit křoviny a traviny,
 • venkovní část umístit horizontálně (hluk bude směřovat směrem k nebi),
 • umístit čerpadlo na plochou střechu.

Hluková studie

V některých případech se setkáte s povinností dodat hlukovou studii stavebnímu úřadu. Tento požadavek není stanoven konkrétními pravidly a je nemožné jej předvídat. Vždy záleží na konkrétní situaci a na konkrétním stavebním úřadu.

Studie prověří daný typ čerpadla s jeho umístěním a navrhne případné opatření pro snížení hladiny hluku. Cena studie se pohybuje okolo 10 000 Kč.

Co si pro hlukovou (akustickou) studii připravit:

 • Územní plán s vyznačením umístění čerpadla,
 • původní technickou zprávu,
 • způsob, jakým budete vytápět,
 • podklady k zařízení: název, výrobce, typ, akustické parametry a označení venkovní jednotky.

(Podmínky se mohou u jednotlivých úřadů lišit.)

Hlučnost tepelných čerpadel uvnitř objektu

Jedná se o tepelná čerpadla země–voda nebo o vzduch–voda s vnitřní instalací, kde je kompresor umístěný v technické místnosti. V takovém případě je nutné pečlivě zvážit umístění vzhledem k tomu, jak blízko máte ložnici.

Rozdíl u on/off a inverteru

U on/off (start/stop) systémů je hluk po celý rok téměř konstantní. U inverterů se kvůli frekvenčnímu měniči mění otáčky, čímž se výrazně mění i hluk. Jelikož se mění frekvence, může být pro někoho tento zvuk nepříjemný v menších otáčkách, pro jiného při vyšších. Opět je velmi důležité porovnávat hladiny hluku při stejných otáčkách kompresoru.

Závěrem:

Nová tepelná čerpadla jsou tak tichá, že se dají bez problémů umístit i do řadové zástavby.

Pro eliminaci hluku je nejdůležitější výběr kvalitního tepelného čerpadla, jeho seřízení a umístění. Při porovnávání různých strojů je nutné porovnávat stejné parametry za stejných podmínek. Rozhodně se vyhněte reklamním letákům se slovy „nejtišší na trhu” a dejte na poctivou radu ověřených odborníků. 

Uvažujete nad pořízením tepelného čerpadla a děsíte se vysoké investice? Cena tepelného čerpadla může být pro mnohé nereálná. Přesto je možné začít efektivně šetřit a žít ekologičtěji v horizontu několika týdnů tím, že využijete dotace na tepelné čerpadlo, které váš prvotní finanční vklad velmi výrazně sníží. 

Hledáte rešení na míru Vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma vytápění domu

Logo