Umístění tepelného čerpadla ovlivní jeho efektivitu i hlučnost

Umístění tepelného čerpadla ovlivní jeho efektivitu i hlučnost

Můžete mít sebelepší tepelné čerpadlo, ale pokud ho nevhodně umístíte, budou vás čekat zbytečně vysoké provozní náklady, nižší účinnost a zvýšená hlučnost. Jaké zásady je potřeba dodržet, aby vaše vytápění bylo maximálně efektivní?

Můžete mít sebelepší tepelné čerpadlo, ale pokud ho nevhodně umístíte, budou vás čekat zbytečně vysoké provozní náklady, nižší účinnost a zvýšená hlučnost. Jaké zásady je potřeba dodržet, aby vaše vytápění bylo maximálně efektivní?

Pravidla umístění tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo potřebuje dostatek volného prostoru, aby mohla být zajištěna efektivní cirkulace vzduchu. Zároveň ale není vhodné mít venkovní jednotku daleko od domu – jednak se tím prodraží samotná instalace, protože budete potřebovat delší potrubí, kterým proudí do objektu topná voda nebo chladivo, zároveň budou nutné zemní práce na pozemku, během nichž se toto potrubí musí položit dostatečně hluboko do země, aby v zimě nehrozilo jeho zamrznutí. A za druhé: čím je potrubí delší, tím větší budou tepelné ztráty – přijdete tak o část vyrobeného tepla a připlatíte si za náklady na vytápění. Správné umístění navíc pomáhá minimalizovat hlučnost tepelného čerpadla.

Kam umístit tepelné čerpadlo? Při vybírání vhodného místa je třeba držet se těchto zásad:

  • Vzdálenost tepelného čerpadla od domu musí být vždy alespoň 20–80 cm od zdi domu (záleží na konkrétním typu čerpadla), aby vzduch mohl dostatečně cirkulovat
  • Před ventilátorem by měly být alespoň 2, ideálně 3 metry volného prostoru, aby se zvuk vycházející z čerpadla od ničeho neodrážel a byla zajištěna výměna vzduchu. To je důvod, proč venkovní jednotku neumisťovat do vnitřních prostor, pod přístřešek ani ji nijak nezakrývat.
  • Venkovní jednotka by měla být umístěna dostatečně vysoko nad terén. Díky tomu bude zajištěn dostatečný průtok vzduchu i ve chvíli, kdy na zemi bude vysoká vrstva sněhu. Zároveň bude moct kondenzát z čerpadla volně odtékat, aniž by zamrzal na jednotce.
  • Venkovní jednotka by neměla stát přímo pod obytnými místnostmi (vašeho ani sousedního domu).
  • Pozor na odraz od stěn a dalších objektů. Nejhorší jsou vnitřní rohy staveb.
  • Čerpadlo můžete umístit i na plochou střechu nebo na zeď. Ale ne na lehké příčky a další podklady, kterými se snadno šíří vibrace. Přečtěte si také, jaký je nejlepší základ pod tepelné čerpadlo, který utlumí vibrace a zajistí dostatečnou stabilitu zařízení.
  • Existují i čerpadla určená pro vnitřní instalaci. Kompresor se dává do technické místnosti, která by měla být dostatečně daleko od vaší ložnice.

Zatímco při umístění bez odrazu zvuku je hluk ve vzdálenosti 3 metrů 35 dB, při odrazu od jedné stěny je to 38 dB a v rohu dokonce 41 dB. Zdroj: technický list Alpha Innotec LWAV 122

Kam umístit čerpadlo, aby bylo chráněno proti mrazu?

Venkovní jednotka čerpadla je navržena tak, aby nepřízni počasí bez problémů odolávala. Stačí dodržet běžné zásady pro umístění zařízení, aby byl zajištěn jeho optimální chod a minimalizace šíření hluku. Podívejte se i na další opatření, která zabrání tomu, že v zimě tepelné čerpadlo zamrzne.

Tepelné čerpadlo na střeše – krajní řešení

Umístění tepelného čerpadla na střechu volte pouze v případě, že není k dispozici vhodnější řešení. Čerpadlo umisťujeme pouze na rovnou střechu, která splňuje statické požadavky. Pokud by se mělo jednat například o střechu garáže či např. zahradní přístřešek, konzultujte tuto možnost nejprve se statikem. V každém případě se musí jednat o pevný podklad, přes nějž se nebudou šířit vibrace dále do domu. Navíc na střeše je tepelné čerpadlo vystaveno extrémním povětrnostním vlivům, proto může umístění na střechu zkracovat jeho životnost.

Jak zamezit ztrátám tepla: venkovní a vnitřní jednotka co nejblíže u sebe

Jak už bylo řečeno, venkovní jednotka by neměla stát příliš daleko od domu, a potažmo ani od vnitřní jednotky. Kratší vzdálenost znamená také kratší potrubí a také nižší tepelné ztráty, kterým by docházelo, pokud by ohřátá topná voda nebo chladivo z venkovní jednotky musely procházet delší trasou. Vy byste tak přišli o část dodávaného tepla a museli si tedy zbytečně připlácet za náklady na vytápění. Ideální je vejít se do vzdálenosti 15 metrů, jinak bude řešení technicky náročnější, včetně nároků na výkon oběhového čerpadla.

Umístění tepelného čerpadla dle orientace na světové strany

Umístění čerpadla dle světových stran v podstatě nehraje žádnou roli. Teplota vzduchu, s nímž tepelné čerpadlo pracuje, je při provozu v podstatě stejná jak na straně domu, kam dopadají sluneční paprsky, tak i tam, kde je po většinu dne zastíněno. Není tedy problém umístit tepelné čerpadlo na sever. Asi jediná slabá stránka umístění na stranu, kam nesvítí slunce, je pomalejší odtávání kondenzátu. I s tím si ale tepelné čerpadlo umí poradit.

Je na tepelné čerpadlo potřeba stavební povolení?

Není. Pokud se jedná o tepelné čerpadlo vzduch-voda s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW, žádné stavební povolení nepotřebujete (jinak to ale může být v případě tepelného čerpadla země-voda). Tepelné čerpadlo splňuje definici výrobku ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky a na základě toho nepodléhá posouzení stavebním úřadem a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení.

Formálně nejsou stanoveny ani žádné podmínky, kam můžete nebo naopak nesmíte tepelné čerpadlo umístit. Nejsou tedy stanoveny žádné parametry např. na umístění tepelného čerpadla od hranice pozemku souseda. Jediné, co si musíte pohlídat, je, aby čerpadlo splňovalo požadavky dle zákona o ochraně zdraví, tj. nepřekračovalo hygienické limity hluku podle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Konkrétně nesmí hluk tepelného čerpadla přesáhnout 40 dB. Měření se provádí ve vzdálenosti 2 m od okna obytné místnosti sousedního domu. Detailněji o tom píšeme v článku o hlučnosti tepelného čerpadla.

 

Chcete mít jistotu, že vaše tepelné čerpadlo bude správně umístěno a nainstalováno? Svěřte se do rukou expertů. Kontaktujte nás a nechte si navrhnout nové vytápění na míru, které vám zajistí maximální teplotní komfort a vysoké úspory za energie. Tepelné čerpadlo můžete mít namontováno už do 50 pracovních dní od hotové stavební připravenosti.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?