Jaký je nejlepší základ pod tepelné čerpadlo

Jaký je nejlepší základ pod tepelné čerpadlo

Aby mohlo tepelné čerpadlo optimálně fungovat a zároveň bylo maximálně tiché, musí být umístěné na vhodném podkladu. Ten může výrazně ovlivnit výkon a účinnost vašeho vytápění. V tomto článku se podíváme na to, jaký je nejlepší základ pod tepelné čerpadlo vzduch-voda, a jaké parametry by měl splňovat.

Aby mohlo tepelné čerpadlo optimálně fungovat a zároveň bylo maximálně tiché, musí být umístěné na vhodném podkladu. Ten může výrazně ovlivnit výkon a účinnost vašeho vytápění. V tomto článku se podíváme na to, jaký je nejlepší základ pod tepelné čerpadlo vzduch-voda, a jaké parametry by měl splňovat.

Stavební připravenost pro tepelné čerpadlo

Hotová stavební připravenost, tedy především příprava „podstavce“, na němž bude tepelné čerpadlo vzduch-voda upevněno, je nezbytným prvním krokem instalace. Pro většinu případů je optimálním řešením betonový základ ze ztraceného bednění. To zajistí stabilitu čerpadla a jeho bezproblémový chod. Základ pod čerpadlo si můžete udělat i svépomocí; nejméně práce a starostí s ním ale budete mít, když přenecháte jeho realizaci na spolehlivé instalační firmě.

Do stavební připravenosti patří vedle základu pro umístění venkovní jednotky také přivedení patřičné kabeláže (zejm. napájení, jištění, komunikační kabel, potrubí pro chladivo či topnou vodu a odvod kondenzátu z tepelného čerpadla).

Betonový základ pod tepelné čerpadlo: jaké musí splnit parametry?

Proč je betonový základ ve většině případů tím nejlepším řešením? Beton je materiál s vysokou odolností a dlouhou životností, zároveň dokáže i pohlcovat vibrace, což pomáhá snižovat hlučnost tepelného čerpadla (o té bude ještě řeč níže). 

Betonový základ by měl být umístěn do nezámrzné hloubky. Patky ze ztraceného bednění, na nichž bude tepelné čerpadlo uchyceno, by měly mít takovou výšku, aby spodní hrana venkovní jednotky byla minimálně 15 cm nad terénem. Tak máte zajištěno, že v zimním období nebude vrstva sněhu zasahovat do čerpadla a vždy bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu kolem jednotky. Proudění vzduchu musí být zajištěno i kolem čerpadla – zadní strana by měla být vzdálená od domu alespoň 20 cm (v závislosti na typu čerpadla a jeho výkonu) a před ventilátorem by měl zůstat volný prostor minimálně 2 metry. Díky optimální cirkulaci vzduchu dosahuje čerpadlo své maximální výkonnosti a nebude hrozit, že tepelné čerpadlo v zimě zamrzne.

Rozměry betonových patek, jejich vzájemná osová vzdálenost a další parametry základu se budou lišit podle konkrétního modelu tepelného čerpadla.

základ pod WLTR 9 a 12.jpg

Ukázka požadavků na stavební připravenost pro tepelné čerpadlo WLTR.

Odvod kondenzátu z tepelného čerpadla

Při provozu tepelného čerpadla se tvoří kondenzát. Při nepříznivém počasí se mohou tvořit až desítky litrů kondenzátu denně a ten je potřeba odvádět mimo konstrukci budovy, aby nedocházelo k poškození betonového podkladu a stěn domu vlhkostí. Existují tři základní řešení pro odvod kondenzátu z tepelného čerpadla:

  • Drenážní výkop. Pod venkovní jednotkou se provede výkop, do nějž se vytvoří propustné štěrkové lože. Kondenzát pak volně odkapává do něj.
  • Kanalizační vpusť pod betonovým podstavcem. Kondenzát je pomocí potrubí sváděn do kanalizace. V tomto případě je ale nutné zajistit ochranu odvodního potrubí proti zamrznutí.
  • Kanalizační svod. Pokud kanalizace není v dosahu, dá se použít kanalizační svod, který může vést kondenzát např. do trávy.

Karel Náprstek, expert na tepelná čerpadla a spoluzakladatel Woltair, vysvětluje: „Kondenzát se nesmí odvádět do splaškové kanalizace, neboť hrozí poškození některých součástek tepelného čerpadla stoupajícími plyny. Někdo doporučuje oddělení pomocí sifonu. My toto zapojení nedoporučujeme, jelikož musí být toto místo čistitelné a pravidelně čištěno. A mělo by být v letním období zaléváno vodou, neboť nedochází ke tvorbě kondenzátu a sifon by jinak vyschl.“

Odvod kondenzatu aroTherm.png

Ukázka odvodu kondenzátu pro tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM plus při instalaci na zeď nebo na zem. 

Správná montáž zajistí tichý chod čerpadla i jeho dlouhou životnost

Jak už bylo řečeno, vhodné umístění tepelného čerpadla a správně provedená montáž pomáhá zajistit nejen optimální výkon, ale také jeho tichý chod. O tlumení vibrací z venkovní jednotky se postará samotný betonový základ a vhodně zvolené spojovací a tlumicí prvky a materiály. Velkou službu udělají pružné gumové silentbloky, jimiž se čerpadlo uchycuje k betonovým patkám. Díky tomu, že je venkovní jednotka umístěna ve vhodných vzdálenostech od stěn domu a dalších překážek, nedochází k odrazu zvukových vln z ventilátoru, které by se tím zesilovaly.

Vzhledem k tomu, jak je základ pro tepelné čerpadlo důležitý, a ovlivňuje všechny aspekty jeho fungování, a to včetně jeho životnosti, doporučujeme svěřit jeho realizaci do rukou expertů. Ve Woltair vám rádi zajistíme vytápění na klíč, od návrhu celého řešení, přes stavební připravenost až po samotnou montáž čerpadla, vyřízení dotací i kompletní zákaznický servis. Kontaktujte nás ještě dnes. Tepelné čerpadlo vám nainstalujeme do 30 pracovních dní od hotové stavební připravenosti.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?