Jak správně zapojit tepelné čerpadlo

Jak správně zapojit tepelné čerpadlo

Správné zapojení tepelného čerpadla má zásadní vliv na jeho efektivitu a tedy i na to, kolik vás bude stát jeho provoz. Co všechno je potřeba dodržet, abyste využili potenciál čerpadla na maximum?

Správné zapojení tepelného čerpadla má zásadní vliv na jeho efektivitu a tedy i na to, kolik vás bude stát jeho provoz. Co všechno je potřeba dodržet, abyste využili potenciál čerpadla na maximum?

Rozdíly v zapojení různých typů čerpadel

Existuje několik různých typů tepelných čerpadel, z nichž každý má své specifické způsoby zapojení a přenosu tepla:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch čerpá teplo z okolního vzduchu a používá ho k vytápění vzduchu v interiéru. Instalace je snadná, stačí propojit venkovní a vnitřní jednotku komunikačním kabelem a dvěma měděnými trubkami, kterými proudí chladivo. Zároveň je potřeba zajistit odvod kondenzátu z vnitřní jednotky.
 • Tepelné čerpadlo voda-voda využívá k ohřevu topné vody teplo z vodního zdroje (z povrchové či spodní vody), který se nachází v dosahu objektu. Instalace tohoto typu je poměrně náročná a finančně nákladná, proto se pro vytápění rodinných domů příliš často nevyužívá.
 • Tepelné čerpadlo země-voda pracuje s energií uloženou v zemi. Je efektivní a ekologické, ale vyžadují složitější instalaci spojenou s položením půdních kolektorů (neboli plošných kolektorů) nebo zapojení čerpadla do vrtu. Při provádění zemních vrtů jsou nutná některá zvláštní povolení (hydrogeologický posudek pro odbor životního prostředí příslušného místního městského úřadu, stavební povolení).
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda využívá teplo z venkovního vzduchu k ohřevu topné vody. Díky své vysoké účinnosti a zároveň snadné instalaci se jedná o nejoblíbenější typ čerpadla na našem trhu. Proto se v našem článku zaměříme právě na něj. 

Stavební připravenost pro tepelné čerpadlo

Základním předpokladem pro instalaci tepelného čerpadla je hotová stavební připravenost. To pro typ vzduch-voda znamená v podstatě pouze dva základní kroky, přičemž první z nich můžete provést i svépomocí, pokud budete chtít. Stejně tak to ale můžete nechat i na instalační firmu.

 • Základ pod tepelné čerpadlo. Vhodnému provedení se věnujeme ve speciálním článku. Správný podklad zajistí stabilitu venkovní jednotky a zároveň pomáhá snižovat hlučnost tepelného čerpadla.
 • Přivedení potřebné kabeláže (vč. napájení, jištění, komunikační kabel, potrubí pro chladivo či topnou vodu a odvod kondenzátu).

Velkou výhodou tohoto typu tepelných čerpadel je právě to, že instalace zpravidla nevyžaduje žádné výkopové práce – pokud se nerozhodnete umístit tepelné čerpadlo dále od domu; v tom případě bude třeba vést potrubí, které propojuje venkovní a vnitřní jednotku, pod zemí, a to v dostatečné hloubce, aby v něm proudící kapalina nezamrzla (dle druhu zeminy 80–120 cm pod povrchem). Jinak si vystačíte s volbou vhodného prostoru pro umístění a splnění hygienických norem pro emise hluku.

Umístění tepelného čerpadla

O vhodném umístění tepelného čerpadla, zejm. jeho venkovní jednotky, píšeme v samostatném článku. Ve stručnosti je ale potřeba držet se těchto pravidel:

 • Zadní strana tepelného čerpadla by měla být vzdálena minimálně 20–80 cm od zdi (záleží na konkrétním typu čerpadla), aby se zajistila dostatečná cirkulace vzduchu.
 • Před ventilátorem by měly být alespoň 2 metry volného prostoru.
 • Nevhodné je umístění do vnitřních rohů staveb, kde se odráží a zesiluje zvuk z čerpadla.
 • Nestavte čerpadlo přímo k obytným místnostem.
 • Pozor na umístění na podklady, na nichž se snadno šíří vibrace (střechy, lehké příčky).

Dimenzování otopné soustavy

Správné dimenzování topného systému je klíčové pro efektivní provoz tepelného čerpadla. Je třeba vzít v úvahu velikost a tepelnou ztrátu domu, požadovanou teplotu vytápění a další faktory. Nedostatečně dimenzovaná otopná soustava může vést k nadměrnému spínání tepelného čerpadla a ztrátě efektivity. Proto je důležité nechat systém navrhnout skutečnými odborníky, kteří zároveň zajistí, aby byla instalace provedena správně a efektivně.

Napojení na otopnou soustavu

V prvé řadě je potřeba prověřit, zda je stávající otopná soustava vhodná pro tepelné čerpadlo, a následně zajistit správné připojení tepelného čerpadla k topnému systému a ohřevu teplé vody (pokud budete tuto funkci využívat). To je hlavní úskalí neprofesionální instalace. Ta totiž často vypadá tak, že tepelné čerpadlo je sice funkční a topí, ale nedodržíte-li základní postupy a nemáte detailní znalosti o tom, jak funguje tepelné čerpadlo, nezajistíte, aby zároveň mělo i nízkou spotřebu elektřiny. Zkušenosti s takovýmto špatným zapojením pak vedou k šíření mýtů o tepelných čerpadlech, podle kterých jsou to předražení žrouti elektřiny.

Tip: Přečtěte si také, jak se provádí regulace výkonu otopné soustavy.

Schéma zapojení tepelného čerpadla

Pro ilustraci uvádíme schéma zapojení tepelného čerpadla Samsung.

Tepelné čerpadlo – schéma zapojení

Nejlepší zapojení s akumulační nádrží

Výhodné je zapojení akumulační nádoby k tepelnému čerpadlu. Akumulační zásobník plní funkci hydraulického oddělení mezi tepelným čerpadlem a topným systémem. Toto opatření zabraňuje častému spínání tepelného čerpadla a prodlužuje životnost celého systému. Akumulační nádrž neobsahuje žádný výměník a ohřev vody probíhá na základě ekvitermní teploty. Mezi tepelným čerpadlem a topným systémem není použit žádný trojcestný směšovací ventil. Teplá voda je ohřívána v samostatném nádrži, který je teplotně oddělen od topného systému. Díky tomuto řešení dosahujeme optimálního výkonu jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody.

Nevýhodné typy zapojení

Při propojení přes multivalentní zásobník tepelné čerpadlo zbytečně udržuje vodu v akumulačním zásobníku neustále na teplotě 55 °C, i když pro topný systém tato teplota není nutná. Tím pádem spotřebuje více elektřiny, než by bylo nutné. I přesto, že je použita ekvitermní regulace pro trojcestný ventil, toto zapojení nepřináší žádné úspory.

Zbytečně vysoké výdaje přináší také propojení elektrického bojleru na ohřev vody k akumulátoru s výměníkem. Akumulátor se vytápí podle ekvitermní teploty, takže v režimu vytápění je spotřeba elektřiny sice nízká, voda se ale předehřívá jen na nízkou teplotu a musí se ještě přihřívat v bojleru, který má vyšší spotřebu elektřiny. 

 

Zapojení tepelného čerpadla svépomocí? Raději to nechte na experty.

Celkově vzato, instalace tepelného čerpadla vzduch-voda je komplexní proces, který vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. A byť na internetu jistě najdete řadu návodů, jak zapojit tepelné čerpadlo svépomocí, vřele vám doporučujeme, abyste tuto práci svěřili do rukou odborníků. Naši experti na vytápění jsou připraveni poskytnout vám kompletní služby od návrhu systému přes stavební přípravu až po samotnou montáž tepelného čerpadla, vyřízení dotace a následných pravidelných revizí či oprav. 

Kontaktujte nás ještě dnes a my vám zajistíme, že vaše tepelné čerpadlo bude správně a profesionálně nainstalováno a udržováno. Nechte odborníky postarat se o váš komfort a přinést vám maximální úspory za energie!

Tip: Zajímá vás, jak správně topit tepelným čerpadlem, aby to bylo co nejefektivnější? Přečtěte si náš další článek.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?