Akustický výkon

Akustický výkon je klíčový ukazatel, který nám poskytuje informaci o hlučnosti tepelného čerpadla. Tento parametr, označovaný jako Lw, je vyjádřen v decibelech (dB), což je standardní jednotka pro měření hlasitosti zvuku.

Akustický výkon se měří za ideálních laboratorních podmínek. To znamená, že tato hodnota poskytuje spolehlivý základ pro porovnání hlučnosti různých modelů tepelných čerpadel. Na štítku tepelného čerpadla nebo v katalogu výrobců najdete dvě hodnoty akustického výkonu - jednu pro minimální a druhou pro maximální výkon čerpadla.

Přestože se akustický výkon měří za ideálních podmínek, je důležité si uvědomit, že v praxi může být skutečná hlučnost čerpadla ovlivněna různými faktory. To může zahrnovat umístění čerpadla, jeho instalaci, materiály v jeho okolí, které mohou odrážet zvuk, a další. Proto by mělo být toto měření bráno jako jeden z mnoha faktorů, které je třeba zvážit při výběru tepelného čerpadla.

Z hlediska komfortu uživatelů je důležité vybrat model s co nejnižším akustickým výkonem, aby se minimalizovala hlučnost. Ale také je důležité správné umístění a instalace čerpadla, aby se omezil dopad zvuku na obytné prostory.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla