Jmenovitý výkon fotovoltaické elektrárny

Jmenovitý výkon fotovoltaické elektrárny představuje teoretickou maximální kapacitu energie, kterou může daná elektrárna vyprodukovat za ideálních podmínek. Tento výkon je určen součtem jmenovitých výkonů všech solárních panelů, které tvoří danou fotovoltaickou instalaci.

V praxi je však třeba počítat s tím, že reálný výkon fotovoltaické elektrárny je obvykle nižší než její jmenovitý výkon. Důvodem jsou různé ztráty energie, které se vyskytují v rámci celého systému. Tyto ztráty mohou vznikat na několika místech:

  1. Střídač: Toto zařízení přeměňuje stejnosměrný proud generovaný solárními panely na střídavý, který je kompatibilní s běžnou domácností nebo elektrickou sítí. Během tohoto procesu však dochází k určité ztrátě energie.
  2. Vodiče: Každé vedení má určitý odpor, což znamená, že část energie se ztrácí ve formě tepla při transportu elektrické energie z panelů do střídače a dále do spotřebičů nebo sítě.
  3. Transformátor: Pokud je v systému použit transformátor pro změnu napětí, mohou se zde také vyskytnout ztráty.
  4. Další faktory: K dalším faktorům, které mohou ovlivnit reálný výkon elektrárny, patří například úhel dopadu slunečních paprsků, teplota panelů, stav a čistota povrchu panelů a další.

Všechny tyto faktory je třeba vzít v úvahu při plánování a provozu fotovoltaické elektrárny. Pro lepší odhad reálného výkonu a efektivity systému se často používá tzv. výkonový koeficient, který bere v potaz nejen jmenovitý výkon, ale i typické provozní podmínky a ztráty v systému.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku