Termické solární panely

Termické solární panely jsou zařízení navržená k využití sluneční energie k ohřevu vody nebo interiéru. Tyto panely využívají slunečního záření k přeměně slunečního záření na teplo, které je poté využíváno k ohřevu vody nebo vytápění budov.

Existují různé typy termických solárních panelů, obecně však fungují tak, že absorbují sluneční světlo pomocí absorpční vrstvy, obvykle umístěné na povrchu panelu. Tato absorpční vrstva přeměňuje sluneční energii na teplo, které je předáváno nosnému médiu (speciální kapalině), jenž jej předává zásobníku s vodou k dalšímu využití.

Termický ohřev není jediný způsob, jak lze využít sluneční paprsky k ohřevu vody nebo objektu. Fotovoltaický ohřev vody funguje podobně, ale sluneční paprsky přeměňuje na elektrickou energii, kterou pak dále využívá k napájení bojleru, který zajišťuje ohřev vody.

Další informace o fotovoltaice

Na termický i fotovoltaický ohřev vody je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám Light

Další informace o dotacích na fotovoltaiku