Topná křivka tepelného čerpadla

Topná křivka tepelného čerpadla je klíčovým prvkem řízení jeho výkonu a účinnosti vytápění. Jedná se o grafickou reprezentaci vztahu mezi vnější teplotou vzduchu a výstupní teplotou vody tepelného čerpadla do otopného systému daného objektu.

Tepelné čerpadlo používá topnou křivku k určení ideální teploty vody, kterou má dodávat do otopné soustavy vzhledem k aktuální venkovní teplotě. Pokud venkovní teplota klesá, topná křivka říká tepelnému čerpadlu, že by mělo zvyšovat teplotu dodávané vody, aby udrželo požadovanou teplotu v místnosti.

Ekvitermní topná křivka slouží k dosažení rovnováhy mezi teplotou vytápění a venkovní teplotou tak, aby byl zajištěn optimální komfort vytápění. S klesající venkovní teplotou se totiž zvyšuje tepelná ztráta domu a pokud na to zdroj tepla nebude reagovat, nemusí být vytápění dostatečně účinné. Při správném nastavení topné křivky tepelného čerpadla je zajištěno, že tepelné čerpadlo pracuje efektivně a dodává potřebné teplo v souladu s aktuálními venkovními podmínkami, což přispívá k úspoře energie a snižuje náklady na vytápění.