Ustálený (jmenovitý) proud tepelného čerpadla

Ustálený (jmenovitý) proud tepelného čerpadla udává množství tepelné energie, kterou dokáže tepelné čerpadlo přenést do vytápěného systému během jedné hodiny za daných podmínek. Obvykle je vyjádřen v kW (kilowattech). Uvádí se při provozu zařízení bez přídavného (bivalentního) zdroje.

Ustálený proud je důležitým ukazatelem pro určení výkonu tepelného čerpadla a jeho schopnosti poskytovat potřebné teplo pro vytápění nebo ohřev vody v domácnosti. Tento parametr je významný při volbě tepelného čerpadla a je zapotřebí vzít v úvahu při dimenzování a návrhu vytápění či chlazení budovy či domu, aby bylo zajištěno dostatečné množství tepla pro potřeby daného prostoru. Je-li jmenovitý proud vyšší, tepelné čerpadlo je schopné efektivněji zásobovat teplem vytápěný prostor za krátký čas, což je důležité pro optimální provoz a účinnost systému vytápění nebo chlazení.

Údaj o ustáleném proudu tepelného čerpadla se uvádí do Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla