Územní souhlas pro tepelné čerpadlo

Územní souhlas pro tepelné čerpadlo vzduch-voda není potřeba. Pokud se jedná o zařízení s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW, není vyžadován územní souhlas ani stavební povolení (jinak to ale může být v případě tepelného čerpadla země-voda). Tepelné čerpadlo splňuje definici výrobku ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky a na základě toho nepodléhá posouzení stavebním úřadem a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení.

Formálně nejsou stanoveny ani žádné podmínky, kam můžete nebo naopak nesmíte tepelné čerpadlo umístit. Nejsou tedy stanoveny žádné parametry např. na umístění tepelného čerpadla od hranice pozemku souseda. Jediné, co je potřeba zajistit, je, aby čerpadlo splňovalo požadavky dle zákona o ochraně zdraví, tj. nepřekračovalo hygienické limity hluku podle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla