Výstupní teplota tepelného čerpadla

Výstupní teplota tepelného čerpadla udává, na jakou teplotu bude ohřátá topná voda, která bude proudit do otopného systému. Pro různé typy otopných systémů je potřeba různých teplot vody.

Pro podlahové vytápění bývá ideální teplota vody kolem 30 až 35 stupňů Celsia, jedná se o nízkoteplotní otopný systém, jemuž k efektivnímu vytápění stačí voda o takto nízké teplotě. Pro klasické radiátory bude potřeba vyšší teplota topné vody, a to minimálně 55 °C. Vytápění s topnou vodou o nižší teplotě znamená také nižší provozní náklady; zatímco vytápění do klasických radiátorů je nákladnější.

Schopnost tepelného čerpadla produkovat teplotu vody podle potřeby daného vytápěcího systému je klíčová. Moderní tepelná čerpadla mají často možnost regulace výstupní teploty vody, což umožňuje efektivní využití pro různé typy vytápění a optimalizaci provozních nákladů při zachování komfortu vytápění. Díky této flexibilitě jsou tepelná čerpadla ideálním řešením pro různé typy otopných systémů a potřeb uživatelů.

Ne všechna tepelná čerpadla jsou však vysokoteplotní (tj. ne všechna dokážou vodu ohřát na vyšší teplotu), proto je nutné brát typ otopné soustavy při výběru vhodného zdroje vytápění.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla