Základ pod tepelné čerpadlo

Správná instalace tepelného čerpadla vzduch-voda zahrnuje zajištění vhodného podkladu, který významně ovlivňuje jeho výkon a účinnost vytápění. A nejen to: vhodně zvolený základ pod tepelné čerpadlo přispěje také k minimalizaci hluku z čerpadla – stejně jaké vhodné umístění tepelného čerpadla.

Vytvoření základu pod tepelné čerpadlo je součástí stavební přípravy, která probíhá před samotnou instalací. Pro většinu situací je optimálním řešením betonový základ ztraceného bednění, který zajišťuje stabilitu čerpadla a bezproblémový chod zařízení. Proč právě betonový základ? Beton je odolný materiál s dlouhou životností, schopný absorbovat vibrace, což přispívá ke snížení hlučnosti tepelného čerpadla.

Betonové patky, na něž se následně tepelné čerpadlo uchytí pomocí gumových silentbloků, by měly mít takovou výšku, aby spodní hrana venkovní jednotky byla minimálně 15 cm nad zemí. Tím se dosáhne toho, že v zimním období nebude vrstva sněhu zasahovat do čerpadla a vždy bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu kolem jednotky. Rozměry betonových patek, jejich vzájemná osová vzdálenost a další parametry základu se budou lišit podle konkrétního modelu tepelného čerpadla.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla