Jak získat dotace na nabíjecí stanice

Jak získat dotace na nabíjecí stanice

Nabíjet elektromobil snadno a v pohodlí domova pomocí nabíjecí stanice je skvělá možnost, kterou využívá stále více lidí. Na pořízení nabíjecí stanice můžete i nadále čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Brzy by se měla spustit i podpora samotných elektromobilů pro domácnosti.

Tip: Přečtete si také článek o výhodách domácího nabíjení elektromobilů.

Pro koho je tato dotace určena

Dotace na nabíjecí stanice (neboli wallboxy) mohou čerpat:

  • vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení,
  • vlastníci řadových domů (řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek),
  • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Podmínky dotací na wallboxy pro rok 2024

Dotace na wallbox se dají čerpat z programu Nová zelená úsporám, z podoblasti D.4 – Elektromobilita. Nové podmínky čerpání dotací NZÚ platí od 26. 9. 2023. V rámci podpory si můžete pořídit jeden dobíjecí bod na jeden rodinný dům.

Podporováno je především rodinné bydlení – tedy pořizování nabíjecích stanic do rodinných domů, ale dotaci může získat také vlastník bytové jednotky v domě, který se skládá z nejvýše 3 samostatných bytů, přičemž musí mít souhlas všech ostatních majitelů. Podpora platí také pro bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavební konstrukcí odpovídají řadovým rodinným domům a nemají společné prostory.

Jaké parametry musí nabíjecí stanice splnit

Abyste na nabíjecí stanici mohli dotaci čerpat, musí se jednat o tzv. „chytré“ zařízení – tj. takové, které dokáže zajistit řízení výkonu nabíjení tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Dále dokáže řídit výkon nabíjení podle aktuálního stavu sítě, momentální spotřeby energie a případně také koordinovat nabíjení z více bodů současně, jsou-li nainstalovány. S tím si nemusíte dělat starosti – všechny nabíjecí stanice od Woltair tyto podmínky splňují.

Nabíjecí stanice musí být umístěna na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele. Může se ale nacházet také přímo uvnitř domu, například v garáži. Nabíjecí bod si můžete pořídit i na rekreační objekt (na chatu). Podmínkou je, abyste zde vy nebo jiná osoba měli vedený trvalý pobyt posledních alespoň 24 měsíců.

Nabíjecí stanici můžete používat pouze pro soukromé účely – pokud by byla určena pro veřejnost nebo pro komerční využití, není možné na ni dotaci uplatnit.

Výše podpory a bonusy

Na nabíjecí stanici (jeden dobíjecí bod) můžete čerpat až 15 000 Kč a pokrýt tak až 50 % celkových přímých realizačních výdajů. Do těch patří jak samotná nabíjecí a její instalace včetně potřebného příslušenství, ale také přívody el. energie vč. souvisejících prací, napojení do rozvaděče, případně nadřazený řidicí systém, je-li instalováno více nabíjecích bodů. Dotace se však nevztahuje na případné náklady, které vám vzniknou v souvislosti se zřízením parkovacího místa pro elektromobil.

Dotaci na nabíjecí stanici můžete ještě navýšit až o dva bonusy a pokrýt tak dokonce 60 % realizačních výdajů. Jedná se o podporu montáží nabíjecích stanic ve vybraných krajích regionech a obcích ve výši 10 %. A také o kombinační bonus, pokud žádáte v rámci více opatření (10 000 Kč na 1 kombinaci) – například podání žádosti o dotaci na pořízení nabíjecí stanice spolu s fotovoltaickou elektrárnou. Podmínkou je celková výše podpory v související podoblasti nad 20 000 Kč.

Dotace na elektromobil

Od roku 2035 už by se měla vyrábět pouze vozidla s nulovou produkcí emisí. Česká republika v návaznosti na to zahájila kroky k podpoře elektromobility. To znamená také dotace na pořízení vozu s alternativním pohonem. Zatím se tato možnost týká pouze veřejného sektoru (tedy např. obcí, neziskových organizací, škol, veřejnoprávních institucí apod.). Po ukončení stávající výzvy, tedy v prosinci 2023 bude následovat spuštění dotací pro firmy; následovat by měla také podpora domácností, pravděpodobně v rámci projektu Čistá mobilita z Modernizačního fondu.

Podle současných podmínek lze čerpat až 300 000 Kč na osobní vozy s elektrickým pohonem a až 500 000 Kč na vozy s vodíkovým pohonem. Takto lze pokrýt maximálně 50 % pořizovací částky. Dotace na elektromobil se dá kombinovat i s dotací na wallbox.

Výhodná kombinace nabíjecí stanice s fotovoltaikou

Uvažujete o pořízení nabíjecí stanice v kombinaci s fotovoltaikou? Kontaktujte naše Woltair experty, kteří pro vás navrhnou nejlepší řešení a vyřídí veškerou administrativu související s podáním žádosti o dotaci. Více o tom, jak proces podání žádosti s Woltair funguje, se dočtete na našem blogu. 

Zažádat si můžete i individuálně přímo na stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Jak vám tento článek pomohl?