Kotlíkovédotacejsouzpět.Jakéjsoujejichpodmínky?

Kotlíkové dotace jsou zpět. Jaké jsou jejich podmínky?

Dobrá zpráva pro každého, kdo zatím nestihl vyměnit svůj starý kotel za nový. Kotlíkové dotace jsou zpět a pokračují až do roku 2022. Nově je mohou využít domácnosti s nižšími příjmy a získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Ostatní domácnosti mají možnost obdržet 50 % nákladů, a to v programu Nová zelená úsporám, kterou je možné získat velmi snadno. Úspornější život pro vaši rodinu můžete pomocí zmíněných programů zajistit do 1. září 2022, tedy do termínu, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy (rozhodnuto v roce 2012). Požádejte Woltair experty, aby z vás zařídili celé administrativní kolečko a začněte si užívat ekologičtější a úspornější život.

  • Informace v tomto článku jsou aktuální a je možné, že se do otevření výzvy ještě v některých bodech změní.

V novém kole kotlíkových dotací bude k dispozici nejméně 14 miliard Kč, z čehož se 5,5 miliardy rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude využito pro program Nová zelená úsporám. To podle odhadů Ministerstva životního prostředí (MŽP) bude stačit na výměnu minimálně 150 000 starých kotlů.

Zažádejte včas a vyhnete se sankci

Ti, kteří budou mít zažádáno včas, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou rok navíc na jeho výměnu.

Úspěšné vyjednávání v Evropské komisi 

V ČR může být ještě v provozu až 300 000 neekologických kotlů. Patříte mezi jeho vlastníky? Využijte nové šance, která již neměla přijít. Tento program vznikl proto, aby na vysokou dotaci dosáhl téměř každý. MŽP poskytovalo původní kotlíkové dotace od roku 2015 s tím, že v letošním roce měla možnost získání peněz od státu skončit. MŽP se ovšem podařilo na Evropské radě vyjednat další finance pro podporu tohoto velmi oblíbeného programu. 

  • Od roku 2015 si lidé požádali o výměnu 120 000 kotlů v celkové hodnotě 11,8 miliardy korun.

Kotlíkové dotace 2021 – domácnosti s nižšími příjmy 

Podmínky, které musíte splnit, abyste byli považováni za nízkopříjmovou domácnost, nejsou až tak přísné. O 95% dotaci si budete moci žádat v případě, že jeden člen vaší domácnosti vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu. Výdělky dětí se považují vždy za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 Kč, tudíž se příjem za každé dítě násobí. 

Příklad: Domácnost složená ze 2 vydělávajících dospělých a 2 dětí: Rodiče měli v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4× 170 900 Kč), tzn. že každý rodič mohl vydělat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na 95% dotaci automaticky nárok. Žadatelé budou mít navíc možnost získat prostředky na výměnu kotle již před jeho výměnou – tzn. například zálohovým financováním ze strany krajských úřadů. Cílem je poskytnout co nejjednodušší cestu k získání nového tepelného zdroje. 

Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji 2020

Zájemci o kotlíkovou dotaci s nemovitostí v Královéhradeckém kraji se letos dočkají znovuotevření zásobníku. Stane se tak 2. 9. 2020 v 10 hodin. Finanční balíček nebude zdaleka nekonečný – státní dotace přistane na účet jen zhruba 1 800 šťastným. 

Volná místa kotlíkových dotací na tepelná čerpadla i kotlíkovek na kondenzační plynové kotle mizí pozoruhodnou rychlostí. Aby ne, 127 500 Kč je suma pro pořízení tepelného čerpadla, kterou vám stát poskytne za to, že budete topit ekologičtěji. V případě plynového kotle se můžete těšit na částku 102 500 Kč.

Nová zelená úsporám 2021 – Ostatní domácnosti

Domácnosti, které nebudou považovány za nízkopříjmové, si budou moci žádat o dotaci 50 %. Zde nebude potřeba dokazovat příjem domácnosti. Zůstává zde dlouhodobý 10% bonus z celkové výše dotace pro domácnosti z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. V NZÚ si navíc můžete nakombinovat různá ekologická opatření, jako například tepelné čerpadlo s fotovoltaickou elektrárnou

Jak vypadá nová dotace

  • Musíte být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.
  • Kotel smíte nově vyměnit také v jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.
  • Ruší se bonus 7 500 Kč v oblastech se zvýšeným znečištěním ovzduší.
  • Kraje do konce roku aktivně osloví žadatele a podle zájmu ve svých krajích jim bude stanovena výše finančních prostředků (rozdíl oproti původnímu mechanismu předem dané výše alokovaných prostředků).

Vyměnit můžete:

- Starý kotel na pevná paliva nesplňující parametry 3. nebo vyšší emisní třídy,

- lokální topidlo,

- elektrický zdroj tepla (pouze za tepelná čerpadla).

Byl pro vás tento článek užitečný? Neváhejte se zeptat Woltair expertů na kterýkoliv dotaz, jaký vás napadne, nebo si rovnou domluvit schůzku. Již nyní se těší, až vám k pomohou k nezávislejšímu a ekologičtějšímu životu. 

Přemýšlíte, jestli se vám vyplatí fotovoltaika k tepelnému čerpadlu? Zkuste novou Woltair kalkulačku fotovoltaiky, ve které zjistíte nejen její cenu, ale také návratnost s ohledem na vaše podmínky.

Hledáte řešení na míru vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma dotace