Dotace na tepelné čerpadlo pro důchodce

Dotace na tepelné čerpadlo pro důchodce

Tepelné čerpadlo zdaleka není zdroj vytápění jen pro mladé. Nabízí plno funkcí, které ocení právě starší generace. A navíc na něj lze čerpat státní dotaci až 180 000 Kč. Pozor, už jen do konce srpna 2024!

Podmínky čerpání dotace na tepelné čerpadlo pro seniory

Pro důchodce je speciálně určen program Kotlíkové dotace. Ten nabízí vyšší podporu než program Nová zelená úsporám, a zároveň umožňuje čerpat dotaci i formou zálohy, tedy ještě před samotnou realizací.

Podporu z Kotlíkových dotací může získat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu). Zároveň musí platit, že:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Jak vysoké jsou dotace na tepelné čerpadlo pro důchodce a na co přesně je lze čerpat

Kotlíkové dotace podporují výměnu kotle na tuhá paliva, který nesplňuje alespoň 3. emisní třídu, za nový ekologický zdroj. Touto formou lze pokrýt až 95 % způsobilých výdajů, a to i zpětně – na realizace, které proběhly od 1. 1. 2021. V následující tabulce uvádíme, které zdroje tepla jsou konkrétně podporované, a jak vysokou dotaci lze na ně získat.

nový zdroj teplamaximální výše dotace
tepelné čerpadlo (není podporován pouze typ vzduch-vzduch)180 000 Kč
kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+)130 000 Kč
kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+)130 000 Kč

Víte, že…? V případě potřeby lze dotační podporu zkombinovat také se zvýhodněným úvěrem. Tepelné čerpadlo pak fakticky splácíte z úspor za energie, které vám tento úsporný zdroj tepla přinese. O úvěr mohou žádat i senioři,. zpravidla je ale tato forma financování určena žadatelům, kterým je v době podpisu smlouvy méně než 70 let (úvěr by měl být splacen do věku 75 let žadatele). Starší osoby však mohou o úvěr požádat společně s jinou osobou, která je ekonomicky aktivní (typicky se svým potomkem).

Na výměnu neekologického kotle zbývá necelých 5 měsíců!

Pozor, Kotlíkové dotace končí už 31. 8. 2024! To je zároveň termín, do kterého je potřeba vyměnit kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Od 1. 9. pak začne platit zákaz jejich používání. Tomu, kdo nařízení poruší, hrozí pokuta až 50 000 Kč, a to klidně i opakovaně.

Tepelné čerpadlo je pro seniory ideálním zdrojem tepla

Neváhejte s výměnou starého kotle. Přechod na tepelné čerpadlo je výhodné nejen z hlediska vysoké dotační podpory, ale má i řadu dalších benefitů (přečtěte si, proč se vyplatí tepelné čerpadlo pro rodinný dům). Pro starší osoby je asi nejzásadnější hladký provoz bez starostí a bez nutnosti zajišťovat palivo, přikládat a sjednávat pravidelnou údržbu spalinových cest. Tepelné čerpadlo poskytuje stabilní teplotní komfort, pohodlné ovládání na dálku a díky provozu bez emisí a kouře je domácnost bez zvýšené prašnosti a přesušeného vzduchu.

Dotace pro důchodce také na fotovoltaiku nebo zateplení domu

Senioři a nízkopříjmové domácnosti obecně mohou využít zvýhodněné dotace nejen na nový zdroj vytápění, ale také na solární ohřev vody nebo na zateplení domu, a to díky programu Nová zelená úsporám Light. Detaily se dozvíte v článku Dotace na fotovoltaiku pro důchodce.

 

Chcete si pořídit tepelné čerpadlo a financovat ho prostřednictvím dotací? Kontaktujte nás a nechte si navrhnout vytápění na míru potřebám svého domu. Abyste mohli čerpat výhodnou Kotlíkovou dotaci, poskytneme vám všechny potřebné podklady a ochotně vám poradíme, jak si žádost vyřídit na příslušném krajském úřadě.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?