Emisní třídy kotlů: Splňuje vaše vytápění zpřísněné normy?

Emisní třídy kotlů: Splňuje vaše vytápění zpřísněné normy?

Do zákazu starých kotlů zbývají poslední měsíce. Projde váš zdroj tepla? Jak poznat, do které spadá emisní třídy? Jak je to s možnostmi čerpání dotací na výměnu za nový? A proč se vyplatí přejít na modernější způsob vytápění bez ohledu na chystané legislativní změny? To vše se dozvíte v následujícím textu.

Co jsou emisní třídy kotlů?

Emisní třída kotle udává množství škodlivých emisí, které kotel vypouští do ovzduší. Dle současné klasifikace (na základě hodnocení účinnosti a emisí podle normy ČSN EN 3035:2012) existuje pět emisních tříd, přičemž kotle 1. emisní třídy produkují nejvíce škodlivin, naopak kotle 5. emisní třídy jsou nejvíce ekologické. Toto členění bylo zavedeno v roce 2000, a proto kotle vyrobené před tímto rokem nemají žádnou přidělenou emisní třídu.

Proč je důležité mít zdroj tepla s vysokou emisní třídou?

Čím vyšší má kotel emisní třídu, tím méně znečišťuje ovzduší. Ale nejen to. Zároveň platí, že čím vyšší třída, tím je zdroj tepla účinnější. To znamená, že šetří nejen přírodu, ale také vaši peněženku; má totiž výrazně nižší provozní náklady. Pro představu: staré kotle 1. a 2. emisní třídy mají účinnost jen zhruba 60, maximálně 70 %. Moderní zdroje tepla pak dosahují i nad 100 %. Podívejte se na naše Velké srovnání zdrojů vytápění, kde najdete konkrétní hodnoty.

Myšlenka úspor a ekologie ale není jediným hnacím motorem pro rozhodnutí vyměnit starý kotel. I těm, kteří tyto otázky příliš neřeší, nakonec nic jiného nezbyde. 1. září 2024 totiž začíná platit zákaz kotlů na tuhá paliva. Podle údajů ČHMÚ z lokálního vytápění domácností pochází velká většina některých typů škodlivých emisí produkovaných v ČR (více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí benzo[a]pyrenu). Cílem plošného zákazu je tedy chránit lidské zdraví a prostředí, v němž všichni společně žijeme.

Které kotle budou zakázány?

Podle zákona na ochranu ovzduší bude od 1. 9. 2024 zakázáno používat:

  • kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy (nejčastěji to jsou kotle na uhlí, případně dřevo),
  • kotle vyrobené před rokem 2000, kdy se emisní třídy ještě neurčovaly,
  • nestandardní kotle vyrobené svépomocí nebo nějakým způsobem upravené.

Jak zjistit emisní třídu vašeho kotle?

Nejste si jisti, zda váš kotel splňuje alespoň 3. emisní třídu?

  • Emisní třída by měla být uvedena na výrobním štítku, který se obvykle nachází na zadní straně kotle.
  • Pokud kotel žádný štítek nemá, pravděpodobně limity 3. a vyšší emisní třídy nesplňuje.
  • Máte-li ke kotli dokumentaci, měla by být emisní třída uvedena také v ní.
  • Jestliže informaci o emisní třídě nedokážete dohledat (ani na internetu dle modelové specifikace), můžete zkusit kontaktovat přímo výrobce a informovat se u něj.
  • Kotle vyrobené po roce 2012 většinou splňují podmínky alespoň 3. emisní třídy.
  • Víte-li, že byl kotel vyrobený před rokem 2000 nebo podomácku, 3. třídu nesplňuje.

Jak doložit emisní třídu v případě kontroly?

Počínaje 1. zářím 2024 mohou probíhat kontroly, které prověří, zda vaše vytápění splňuje alespoň 3. emisní třídu. Pokud nikoli, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč, a to i opakovaně, dokud starý nevyhovující kotel nevyměníte.

Pozor: Zákaz platí pro provozovatele kotle (tedy toho, kdo kotel fakticky využívá), nikoli jeho majitele. O třídu kotle byste se tedy měli zajímat i v případě, že bydlíte v nájmu a zdroj tepla, který používáte, vám nepatří. Řešení by mělo být na dohodě majitele a nájemce, pokud už rovnou není zaneseno v nájemní smlouvě – nejčastěji přiměřenou úpravou nájemného (nájemce by měl nést pouze poměrnou část z celkové investice do nového vytápění s ohledem na dobu trvání nájemní smlouvy a také to, jak velkou část vytápěné nemovitosti nájemce využívá).

Emisní třídu kotle doložíte výrobním štítkem nebo dokumentací ke kotli. Pokud víte, že váš zdroj tepla limity splňuje, ale dokumentaci k němu jste ztratili a štítek na kotli chybí, nechte si zdroj vytápění zkontrolovat revizním technikem. Pokud kotel splní požadované emisní limity, můžete ho provozovat dál – jako doklad vám poslouží revizní zpráva.

Výměnu nevyhovujícího kotle neodkládejte

Do zákazu starých kotlů zbývají poslední tři měsíce a za tu dobu zbývá vyměnit ještě desítky tisíc nevyhovujících zdrojů tepla. Pokud se váš kotel nesplňuje nové normy, čím déle budete otálet, tím větší riziko, že pak narazíte na plné kapacity instalačních firem. Navíc do 31. 8. 2024 můžete na výměnu starého kotle čerpat maximální dotační podporu od státu – nízkopříjmové domácnosti až 180 000 Kč z Kotlíkových dotací, ostatní až 110 000 Kč z Nová zelená úsporám.

MŽP sice přislíbilo pokračování dotací i po tomto datu, ale s podporou až o desítky tisíc nižší. Pozitivní zprávou je, že do budoucna by měly platit dotace na výměnu všech kotlů bez rozdílu emisní třídy (MŽP má totiž ambici přestat do 10 let spalovat uhlí v lokálních zdrojích tepla). Máte-li však třídu 1 nebo 2, odkládáním žádosti o dotaci jedině proděláte.

Čím nahradit starý kotel?

Postupným trendem bude všeobecný odklon od tuhých paliv, především od uhlí. Už od roku 2018 platí zákaz uvádění na trh kotlů 3. třídy. Navíc všechny kotle, které se objeví na trhu po 1. 1. 2020, musí splňovat ekodesign, tedy nejen nepřekračovat množství produkovaných emisí, ale dodržet soubor parametrů (dle nařízení EU 2015/1189), které zohledňují sezónní účinnost i jejich celoroční provoz.

Proto doporučujeme nepřejít jen na emisní třídu kotle, ale investovat rovnou do moderního, spolehlivého a ekologického zdroje tepla – do tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla představují velmi efektivní způsob vytápění s účinností až 350 %. Fungují na principu přenosu tepla z vnějšího prostředí (vzduchu, vody nebo země) do vašeho domu, čímž minimalizují spotřebu energie. Investice do tepelného čerpadla se vám vrátí v podobě nižších provozních nákladů, vyššího komfortu bydlení a výrazného snížení produkce emisí CO2.

Tip: Všechny důvody najdete přehledně shrnuté v článku Vyměňte kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?