Bod bivalence tepelného čerpadla

Bod bivalence je klíčový pojem v oblasti tepelných čerpadel, který označuje teplotu venkovního vzduchu, při které už tepelné čerpadlo není schopné samo pokrýt výkon potřebný pro ohřev. Když teplota klesne pod tento bod, je nutné zapojit další, tzv. bivalentní zdroj tepla.

Důvodem pro tuto potřebu je, že efektivita tepelného čerpadla se snižuje s klesající venkovní teplotou. V těchto situacích se spustí doplňkový zdroj tepla, kterým může být například elektrokotel, vestavěný přímo v tepelném čerpadle. Tento bivalentní zdroj následně kompenzuje rozdíl mezi požadovaným a dosažitelným výkonem tepelného čerpadla.

Bod bivalence se liší v závislosti na specifických vlastnostech každého systému a zahrnuje faktory jako výkon čerpadla, tepelné ztráty budovy a další. Přestože je to často elektrokotel, může to být i jiný druh topidla, například plynový kondenzační kotel, který lze nastavit tak, aby se automaticky zapnul, když je to potřeba.

Správné nastavení bodu bivalence je důležité pro optimalizaci energetické účinnosti a pro udržení komfortu uvnitř budovy, i když je venku mrazivé počasí. Odborníci na vytápění a chlazení vám mohou pomoci určit optimální bod bivalence pro váš konkrétní systém a potřeby.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla