Kompresor tepelného čerpadla

Kompresor představuje nezbytnou součást tepelného čerpadla, konkrétně chladivového okruhu. Jeho hlavním úkolem je stlačování chladiva, které je klíčovým médiem pro přenos tepla v rámci celého systému.

Jak to funguje? Chladivo, které obíhá v systému tepelného čerpadla, absorbuje teplo z vnějšího prostředí (vzduchu, vody nebo země), a to i při nízkých teplotách. Toto teplo je následně přeneseno do kompresoru, kde se chladivo stlačuje. Stlačením se zvyšuje jeho teplota - to je princip, na kterém funguje tepelné čerpadlo.

Vysokoteplotní chladivo pak prochází další částí chladivového okruhu, kondenzátorem, kde odevzdává své teplo vnitřnímu vytápěcímu systému, například radiátorům, podlahovému vytápění nebo ho použije k přípravě teplé vody. Po odebrání tepla chladivo opět expanduje a cyklus se opakuje.

Druh kompresoru v tepelném čerpadle může ovlivnit jeho účinnost, hlučnost a životnost. Nejčastěji se setkáme s rotačními nebo šroubovými kompresory, méně často s pístovými. Každý typ má své specifické vlastnosti a je vhodný pro určité podmínky. Rotační kompresory jsou tiché a efektivní při malých výkonech, šroubové se vyznačují vysokou efektivitou i při velkých výkonech a pístové jsou robustní a univerzální, ale mohou být hlučnější.

Kompresor je tedy srdcem tepelného čerpadla, které efektivně pomáhá vytvářet příjemnou teplotu v domácnosti či komerční budově.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla