Chladivový okruh

Chladivový okruh je stěžením prvkem tepelných čerpadel, který zajišťuje jejich hlavní funkci - přenos tepla z jednoho místa na druhé. Tento okruh je hermeticky uzavřený systém, který se skládá ze čtyř základních komponent: kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku.

Princip fungování chladivového okruhu je založen na fyzikálních vlastnostech chladiva, které se v něm pohybuje. Chladivo je schopno měnit svůj fyzikální stav (z tekutého na plynný a naopak) v závislosti na tlaku a teplotě, což využívá tepelné čerpadlo k transportu tepla.

  1. Kompresor: V této části je chladivo stlačeno, což vede ke zvýšení jeho teploty.
  2. Kondenzátor: Zde se horké chladivo ochlazuje a uvolňuje teplo do prostředí (např. do otopného systému domu). Během tohoto procesu chladivo kondenzuje zpět do kapalného stavu.
  3. Expanzní ventil: Tato část systému reguluje průtok chladiva a zároveň snižuje jeho tlak, což vede k rapidnímu poklesu teploty chladiva.
  4. Výparník: V této části chladivového okruhu chladivo absorbuje teplo z okolního prostředí a mění se zpět na plyn. Následně je opět nasáto do kompresoru a cyklus se opakuje.

Důležité je zdůraznit, že správná funkce a účinnost tepelného čerpadla vyžaduje, aby byl chladivový okruh bez úniků a v ideálním stavu. Proto jsou důležité pravidelné servisní kontroly a údržba systému.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla