Spínání tepelného čerpadla

Spínání tepelného čerpadla se týká procesu, při kterém je tepelné čerpadlo zapínáno a vypínáno za účelem udržení nebo dosažení požadované teploty ve vytápěném prostoru.

Tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby pracovala s určitým rozsahem teplot, což umožňuje, aby se spínala a vypínala v závislosti na potřebě dodávky tepla do systému. Spínání čerpadla se může řídit buď podle prostorového termostatu, který monitoruje teplotu ve vytápěném objektu, nebo pomocí ekvitermní regulace, jež zohledňuje teplotu venkovního vzduchu a její vliv na tepelnou ztrátu objektu.

Je-li řízení výkonu tepelného čerpadla špatně nastaveno, dochází k tzv. taktování. To je nežádoucí jev, při němž je čerpadlo spínáno a vypínáno opakovaně v krátkých časových cyklech, což zbytečně zvyšuje náklady na vytápění a může zkracovat životnost tepelného čerpadla, zej. jeho kompresoru.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla