Split tepelné čerpadlo

Split tepelné čerpadlo je běžný typ tepelného čerpadla, který se skládá ze dvou hlavních komponent - venkovní a vnitřní jednotky, někdy označované jako hydrobox. Tyto dvě jednotky jsou propojeny speciálním potrubím, kterým proudí chladivo.

Venkovní jednotka, umístěná na vhodném místě venku, obsahuje kompresor, který extrahuje tepelnou energii z vnějšího prostředí, ať už je to vzduch, země nebo voda. Vnitřní jednotka, umístěná uvnitř budovy, pak tuto tepelnou energii přeměňuje na užitečné teplo pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

Split tepelné čerpadlo je v České republice velmi oblíbené díky jeho flexibilitě a efektivitě. Lze jej instalovat téměř kdekoli a je schopné pracovat i v extrémních podmínkách, což ho činí ideálním řešením pro různé typy nemovitostí.

Jednou z hlavních výhod splitového uspořádání je fakt, že hluk z kompresoru je minimalizován, protože je umístěn venku. Také je důležité zmínit, že instalace může být složitější a dražší než u jiných typů tepelných čerpadel, protože vyžaduje instalaci potrubí pro cirkulaci chladiva mezi jednotkami. Nicméně tyto počáteční náklady jsou často kompenzovány dlouhodobou energetickou účinností a nižšími provozními náklady.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla