Stavební povolení na tepelné čerpadlo

Stavební povolení na tepelné čerpadlo vzduch-voda není potřeba, pokud se jedná o zařízení s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW. Tepelné čerpadlo splňuje definici výrobku ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky a na základě toho nepodléhá posouzení stavebním úřadem a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení. Pouze je nutné dodržet požadavky dle zákona o ochraně zdraví, tj. tepelné čerpadlo nesmí nepřekračovat hygienické limity hluku podle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Konkrétně nesmí hluk tepelného čerpadla přesáhnout 40 dB.

Jinak tomu může být u tepelného čerpadla typu země-voda, konkrétně u varianty, která čerpá teplo z hlubinného vrtu. V tomto případě bude potřeba vyřídit nejen stavební povolení, ale také provést geologický průzkum podloží, což znamená vyšší administrativní, ale především také finanční zátěž. Z ohledem na to jsou na našem trhu nejoblíbenější tepelná čerpadla vzduch-voda, jejichž instalace nevyžaduje stavební povolení ani územní souhlas pro tepelné čerpadlo.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla