Zpět na články

Jak snížit hlučnost tepelného čerpadla

Eva Lázoková

Eva Lázoková

Autor

19. květen 2022

Opatření pro snížení hlučnosti tepelného čerpadla

Hlučnost je bezpochyby jeden z hlavních parametrů, který bereme v úvahu při výběru vhodného tepelného čerpadla. Řada zákazníků má totiž obavy, že zvuky produkované tepelným čerpadlem by mohly narušovat chod domácnosti nebo i sousedské soužití.

Máme pro vás však hned několik dobrých zpráv: technologický pokrok jde stále kupředu, a tak kvalitní moderní tepelná čerpadla mají velice tichý chod. A i u těch, která tak tichá nejsou, lze hlučnost výrazně snížit. Jak? Čtěte dál a dozvíte se to.

Co způsobuje hluk

Zvuk, který se z tepelného čerpadla line, vydává vrtule ventilátoru, který do sebe nasává vzduch. Čím intenzivněji bude kompresor čerpadla pracovat (tedy především v zimě), tím bude zařízení hlučnější. Moderní optimalizované ventilátory však nevydávají nepříjemné hluboké tóny a jejich zvuk se podobá tikotu hodin, které uslyšíte ze 3 metrů (35 dB).

Další zvuky způsobují vibrace z kompresoru, které se pak přenášejí na jeho ostatní součásti a kryty, jenž zvuk následně zesilují. Vibrace se mohou přenášet také přes potrubí nebo povrchy, na nichž je tepelné čerpadlo umístěno. Proto je pro tichý chod čerpadla klíčové optimální nadimenzování, správně navržená a precizně provedená konstrukce s použitím vhodných spojovacích i tlumicích prvků a materiálů.

Při montáži tepelného čerpadla na zem se proto používá štěrkové lůžko, které izoluje základové pásy (navíc může sloužit i ke vsakování kondenzátu), a k uchycení gumové silent bloky, které zabraňují šíření vibrací. Ty se využívají i při instalaci tepelného čerpadla na plochou střechu. Čerpadlo je možné umístit i na stěnu, ale pouze na nosné konstrukce. Na lehkých příčkách by totiž opět hrozilo šíření vibrací. Zabránit přenosu vibrací přes potrubí lze pomocí pružných kompenzátorů

Další informace o tom, co ovlivňuje hlučnost tepelného čerpadla, najdete v našem dalším článku na blogu. 

Jak se měří hlučnost a jaké limity musí splňovat

O hlučnosti tepelného čerpadla vypovídají především dvě veličiny: akustický výkon (Lw) a akustický tlak (Lp). Hodnoty obou se uvádějí v decibelech (dB). Akustický výkon se měří v laboratoři za ideálních podmínek a udává se na štítku tepelného čerpadla nebo v katalogu výrobců. Uvádí se zde dvě hodnoty – hluk při minimálním a při maximálním výkonu čerpadla. Díky tomu, že se měří vždy v ideálním prostředí, můžete snadno porovnávat hlučnost různých modelů čerpadel.

Akustický tlak udává intenzitu hluku tepelného čerpadla v určité vzdálenosti od něj. Dopočítává se z hladiny akustického výkonu nebo se měří přímo na místě, po dokončení instalace tepelného čerpadla. Akustický tlak mohou zvýšit další faktory jako například odrážení zvuku od okolních ploch (proto je velice důležité správné umístění tepelného čerpadla, o němž bude řeč dále).

Podle současných platných hygienických předpisů nesmí zvuk tepelného čerpadla přesáhnout 40 dB. Měří se ve vzdálenosti 2 m od okna obytné místnosti sousedního domu. K montáži čerpadla budete potřebovat územní souhlas stavebního úřadu, který si k němu může a nemusí vyžádat akustickou (hlukovou) studii. Ta zjišťuje vliv hlučnosti čerpadla na okolí a provádějí ji pracovníci Krajské hygienické stanice nebo odborníci z oblasti akustiky. Akustická studie vyjde přibližně na 10 000 Kč.

Umístění je klíčové

Venkovní jednotka s ventilátorem musí být kvůli délce potrubí v blízkosti domu, ale vždy by měla být umístěna alespoň 30 cm od objektu, aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu u zadní stěny s výparníkem a tepelné čerpadlo mohlo správně fungovat. Zároveň by před samotným ventilátorem měly být ponechány alespoň 3 metry prostoru, takže se zvuk vycházející z čerpadla nebude od ničeho odrážet a rezonovat.

Vyhněte se umístění přímo pod okna ložnice a obytných místností, a to jak u vlastního domu, tak i s ohledem na domy sousední. Nevhodná jsou také místa, kde se zvuk může odrážet od zdí a dalších objektů – zejm. ve vnitřních rozích staveb, v uličkách nebo nikách, kde opět navíc dochází ke zhoršení průtoku vzduchu, a tedy i snížení účinnosti.

Hladiny akustického tlaku při různém umístění a v různých vzdálenostech na příkladu tepelného čerpadla Alpha Innotec Alira LWAV 122R3

 

Vzdálenost od TČ v metrech

Hladina akustického tlaku v dB dle umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bez odrazu zvuku (Q2)

50

44

40

38

36

34

33

32

31

30

Bez odrazu zvuku – tichý režim

45

39

35

33

31

29

28

27

26

25

Odraz od jedné stěny (Q4)

53

47

43

41

39

37

36

35

34

33

Odraz od jedné stěny – tichý režim

48

42

38

36

34

32

31

30

29

28

Odraz v rohu (Q8)

56

50

46

44

42

40

39

38

37

36

Odraz v rohu – tichý režim

51

45

41

39

37

35

34

33

32

31

Zdroj: technický list Alpha Innotec LWAV 122

Pokud chcete zvolit tepelné čerpadlo s vnitřní instalací, kde se kompresor nachází v technické místnosti, je důležité tuto variantu pečlivě zvážit s ohledem na to, jak blízko se nachází ložnice, případně i další místnosti, kam by zvuk čerpadla mohl rušivě doléhat.

Další tipy na odhlučnění tepelného čerpadla

Pokud si necháváte nainstalovat kvalitní tepelné čerpadlo a práci svěříte odborníkům, kteří při návrhu a montáži splní všechny výše uvedené zásady, nebude vás hlučnost nikterak obtěžovat, protože se bude držet na velmi nízké úrovni.

Jestliže však již máte starší tepelné čerpadlo, které je hlučnější, a nechcete se s ním zatím rozloučit, protože jinak slouží dobře, můžete pro jeho odhlučnění využít následující možnosti:

  • Opatřit tepelné čerpadlo protihlukovým krytem. Ten může snížit hlučnost až o 12 dB.
  • Vysázet v okolí venkovní jednotky traviny či křoviny.
  • Umístit venkovní jednotku horizontálně, aby proud vzduchu směřoval vzhůru.

Zároveň je však třeba si uvědomit, že kryt nebo jakákoliv jiná překážka v okolí čerpadla – jak už bylo řečeno – může zhoršovat proudění vzduchu a tím snižovat účinnost tepelného čerpadla a zvyšovat náklady na jeho provoz, protože musí pracovat v horších podmínkách.

Hlučnost v praxi

Nedokážete si podle čísel v tabulkách udělat představu o tom, jak bude tepelné čerpadlo ve skutečnosti hlučné? Váháte mezi různými variantami nebo si nejste jisti, kam bude nejlepší ho umístit? Obraťte se na Woltair experty, kteří mají s instalacemi tepelných čerpadel bohaté zkušenosti a dokáží vám nezávisle poradit a pomoci s výběrem vhodného modelu. Předběžný obrázek zatím můžete získat díky naší online kalkulačce, která vám na pár kliknutí zdarma sestaví návrh rozpočtu. Nebo si přečtěte recenze tepelných čerpadel, která se mezi našimi zákazníky těší největší oblibě.

Abyste si udělali lepší představu o tom, jak bude tepelné čerpadlo vypadat, a jak bude ve skutečnosti znít zvuk ventilátoru, když bude v provozu, můžete navštívit náš showroom na pražském Zličíně, kde jsou vystavena různá energetická zařízení předních světových značek. Stačí se předem ozvat a domluvit si termín návštěvy

Hledáte rešení na míru Vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma tepelná čerpadla

Logo