Účinnost fotovoltaického panelu

Účinnost fotovoltaického panelu je klíčovým faktorem, který určuje, jakou část sluneční energie dokáže daný panel přeměnit na užitečnou elektrickou energii. Jde o poměr mezi výstupem elektrické energie a množstvím dopadajícího slunečního záření. Představuje tedy výkonnost a efektivitu, s jakou fotovoltaický panel dokáže využít dostupné sluneční záření.

Teoreticky by nejúčinnější fotovoltaický panel mohl přeměnit až 34 % sluneční energie na elektřinu. Tento limit je daný fyzikálními zákony a znamená, že maximálně třetinu energie, která dopadne na panel, lze využít pro výrobu elektřiny. Toto číslo je ale v praxi nižší a běžně dosahují komerčně dostupné fotovoltaické panely účinnosti mezi 15 až 25 %.

Výběr fotovoltaických panelů s vyšší účinností může přinést řadu výhod, včetně větší produkce elektrické energie z dané plochy. Je to výhodné především v případě, kdy je k dispozici omezený prostor pro instalaci panelů. Na druhou stranu, panely s vyšší účinností mohou být dražší, a proto je důležité zvážit poměr mezi účinností a cenou při rozhodování o nejlepším řešení pro váš konkrétní projekt.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku