Optimizéry k fotovoltaice zajistí maximální výkon systému

Optimizéry k fotovoltaice zajistí maximální výkon systému

Chcete, aby vaše elektrárna vyráběla maximum energie, i když jsou některé panely zastíněné? Pak si do solárního systému určitě nechte zapojit výkonové optimizéry. Ty dokáží využít potenciál každého jednotlivého panelu v systému naplno a zároveň předcházet potížím spojeným s nerovnoměrným osvětlením nebo se stárnutím panelů.

Tip: Pokud si objednáte fotovoltaiku do 31. 5. 2024, získáte k ní optimizéry zdarma!

Fotovoltaika bez optimizérů se řídí podle nejslabšího článku

Panely v solárním systému se propojují do stringů. Jedná se o sériové zapojení, což v praxi znamená, že proud prochází jedním panelem za druhým. Pokud dojde u jednoho panelu k poklesu výkonu, bez použití optimizérů dojde ke snížení výkonu celé elektrárny.

Ukažme si to na konkrétním příkladu: solární systém tvoří 3 panely. U jednoho z nich dojde k zastínění, které způsobí pokles jeho výkonu na 50 %. Jestliže nejsou zapojeny optimizéry, poklesne výkon celého systému na 50 %.

Pokud však systém obsahuje optimizéry, poklesne výkon pouze jediného zastíněného panelu. Výkon celého systému se tak nesníží o polovinu, jako v prvním případě, ale o pouhou jednu šestinu – stále si bude držet skvělých 83 %.

Jak optimizér funguje

Výkonový optimizér je technologie, která umožňuje nezávislé řízení každého panelu v systému zvlášť. To je velice užitečné zejména v případě, kdy jsou solární panely umístěny pod různými úhly, mají různé výkony, jsou orientovány do různých směrů nebo jsou některé z nich zastíněné. Optimizér zajistí „přemostění“ slabého článku, aby nesnížil výkon ostatních částí systému.

Výkonové optimizéry také sledují a zaznamenávají výkon každého jednotlivého panelu, což umožňuje přesnou diagnostiku a řízení celého systému. To vede k optimalizaci celkové účinnosti a spolehlivosti fotovoltaiky. Díky optimizéru můžete využít potenciál každého jednotlivého panelu naplno a získat tak maximum energie z dostupného slunečního svitu.

Víte, že…? Optimizéry se dají do solárního systému zapojit i dodatečně. Pouze je při tom nutné dočasně demontovat panely a opět je vrátit na místo.

Optimizér pomáhá maximalizovat výkon i prodlužovat životnost fotovoltaiky

Nerovnoměrné zatížení solárním panelům nesvědčí. Pokud všechny solární články v panelech nejsou zatíženy stejně, může dojít k jejich přehřívání (vznik tzv. hot spots)  a vlivem toho ke zkrácení životnosti fotovoltaiky. Nerovnoměrné zatížení panelů může být způsobeno nejen jejich zastíněním, ale také např. při zanesení panelů nebo při narušení vodivých spojů mezi jednotlivými solárními články (k tomu může dojít například při neopatrné manipulaci s panely nebo jejich neodborné údržbě).

Víte, že…? Solární panely Aiko, které máme v nabídce, dosahují vysoké výroby elektřiny i při částečném zastínění panelů a navíc je u nich až o 40 % nižší riziko výskytu hot spots, než je tomu v případě běžných monokrystalických panelů s PERC technologií.

Pokud tedy chcete, aby vaše fotovoltaika byla vysoce účinná a spolehlivě vám sloužila po celá desetiletí, doporučujeme vám:

  • Investovat do kvalitních komponent a nechat si fotovoltaiku navrhnout a nainstalovat odborníky.
  • Neopomenout v systému výkonové optimizéry.
  • Nechávat si panely jednou za čas profesionálně vyčistit.
  • Sjednávat si pravidelné revize systému vč. údržby jednou za 1–4 roky (dle výrobce).

Chcete získat optimizéry k solárnímu systému zdarma? Objednejte si u nás fotovoltaiku do 31. 5. 2024Kontaktujte nás co nejdříve.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?