Topný faktor tepelného čerpadla jako důležitý ukazatel účinnosti

Topný faktor tepelného čerpadla jako důležitý ukazatel účinnosti

Když si vybíráte tepelné čerpadlo, jistě vás bude zajímat, jak bude efektivní v porovnání s jinými zařízeními, a kolik s ním můžete ušetřit za vytápění. Klíčovým ukazatelem je v tomto směru topný faktor tepelného čerpadla. Co přesně udává a jak se určuje? Vše vám vysvětlíme v tomto článku.

Když si vybíráte tepelné čerpadlo, jistě vás bude zajímat, jak bude efektivní v porovnání s jinými zařízeními, a kolik s ním můžete ušetřit za vytápění. Klíčovým ukazatelem je v tomto směru topný faktor tepelného čerpadla. Co přesně udává a jak se určuje? Vše vám vysvětlíme v tomto článku.

Co je to topný faktor tepelného čerpadla

Topný faktor tepelného čerpadla (COP – Coeficient Of Performance) udává poměr mezi množstvím tepla, které dané čerpadlo dodává do vytápěného objektu, a množstvím dodané elektrické energie. Neboli výkon dělený příkonem. Pokud například budete čerpadlu s výkonem 10 kW dodávat energii 5 kW, topný faktor vypočítáte jednoduše: 10/5. Vyjde vám, že vaše čerpadlo má topný faktor 2.

Důležité je ovšem dodat, že topný faktor není absolutní hodnota, ale mění se podle podmínek, v nichž tepelné čerpadlo pracuje. Především je to teplota venkovního vzduchu a teplota, na kterou ohřívá topnou vodu. Nejčastěji se uvádí pro 2 °C/35 °C a 7 °C/35 °C (tedy venkovní teplotu 2, respektive 7 °C a teplotu topné vody 35 °C). Když porovnáváte COP tepelného čerpadla s jiným, je tedy vždy potřeba se ujistit, že porovnáváte údaje měřené za stejných podmínek.

Víte, že…? Když bude tepelné čerpadlo ohřívat vodu jen na 35 °C, bude dosahovat znatelně vyššího COP, než kdyby byla potřebná teplota nad 60 °C. Proto je dost výhodné vytápět podlahovým topením, které je dostatečně efektivní při nízké teplotě topné vody. Oproti tomu klasické radiátory potřebují vodu výrazně teplejší.

Jak souvisí topný faktor a účinnost tepelného čerpadla

Topný faktor je jedním z klíčových ukazatelů účinnosti tepelného čerpadla. Čím vyšší je hodnota topného faktoru, tím je provoz efektivnější a tedy i úspornější. Vyšší topný faktor zároveň znamená menší spotřebu elektrické energie, což je výhodné nejen pro vaši peněženku, ale zároveň to má pozitivní dopad i na životní prostředí.

Aktuální účinnost tepelného čerpadla versus průměr za celou topnou sezónu

COP udává účinnost tepelného čerpadla v daném okamžiku. Větší výpovědní hodnotu má SCOP – sezónní topný faktor tepelného čerpadla, který odráží průměrnou účinnost za celou topnou sezónu. SCOP je tedy komplexnějším ukazatelem, který bere v úvahu různé podmínky a výkyvy během topné sezóny, což poskytuje realističtější pohled na celkovou účinnost čerpadla.

Jak se liší topný faktor u různých typů tepelných čerpadel

Běžně se topný faktor tepelných čerpadel vzduch-voda, což je nejrozšířenější typ těchto zařízení, pohybuje mezi 2,5 a 5. To znamená, že čerpadlo z 1 kW elektrické energie dodá do interiéru až 5 kW tepelné energie. Pro srovnání: elektrokotel vyrobí z 1 kW elektřiny maximálně 0,99 kW tepla; kotel na tuhá paliva je na tom ještě výrazně hůř.

Hodnot COP nad 5 pak dosahují tepelná čerpadla země-vodavoda-voda, která jsou vůbec nejúčinnějším zdrojem tepla. Vysoká efektivita je vykoupena specifickými požadavky na technické řešení a vyššími pořizovacími náklady. Při správně provedeném návrhu a montáži se ale odmění rychlou návratností a velmi dlouhou životností. Nebude to však varianta vhodné pro každého. Oproti tomu tepelná čerpadla vzduch-voda jsou v podstatě univerzálním řešením, vhodným téměř pro jakýkoli rodinný dům.

 

Chcete i vy topit co nejefektivněji, nejúsporněji, bez starostí a ekologicky? Kontaktujte nás a nechte si navrhnout systém vytápění s tepelným čerpadlem na míru potřebám své domácnosti.

Pomůžeme vám vybrat tepelné čerpadlo a fotovoltaiku na míru

Nevíte si rady? Zavolejte nám na 800 88 77 22 nebo napište na info@woltair.cz

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?