Plynovýkondenzačníkotel

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel patří spolu s tepelnými čerpadly k nejpoužívanějším způsobům vytápění domu. Tento typ kotle (kondezační) dosahuje efektivního využití tepla a tedy dosahuje vyšší účinnosti než kotle klasické nekondezační. Proč právě kondenzační plynový kotel má vyšší účinnost než klasický nekondenzační kotel? Při spalování plynu, ať už zemního či propan-butanového, vzniká vodní pára, která spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření. Pokud se tyto spaliny ochladí dojde ke kondenzaci vodní páry a tím se uvolnění teplo, které je obsažené ve vodní páře. Toto teplo se využije k předehřevu výměníku vratné otopné vody. 

Kondenzační plynový kotel se využívá jak pro ohřev otopné vody, tak i pro ohřev teplé vody (dříve teplá užitková voda). Pro ohřev teplé vody je možno využít dva možné způsoby - průtokový nebo zasobníkový. Principem ohřevu teplé vody průtokovým způsobem je přímý ohřev vody ve výměníku kotle při odběru teplé vody (sprchování, mytí, atp.). Na rozdíl od zasobníkového způsobu nevyužívá žadný akumulační zasobník, tím odpadá nutnost s umístěním tohoto zásobníku.

Při použití zásobníkového způsobu ohřevu vody, se voda ohřívá v zásobníku teplé vody, ve kterém se uchovává pro její pozdější odběr. Přenos tepla je uskutečněn pomocí teplosměnné plochy, nejčastěji v podobě měděného potrubí stočený do spirály.

Nejčastěji instalovaný způsob ohřevu teplé vody je zásobníkový s přednostní přípravou teplé vody.

Zdroj tepla ohřívá otopnou vodu, poklesne-li teplota v zásobníku teplé vody, přepne se trojcestný přepínací ventil do pozice ohřevu teplé vody a začně se ohřívat voda v zásobníku teplé vody. Při tomto ohřevu není v provozu otopná soustava, ale díky tepelné setrvačnosti otopné soustavy nedojde k citelnému poklesu teploty v místnoti. Aby byl ohřev teplé vody co možná nejkratší (doba ohřevu by neměla překročit 10 minut) výkon plynového kotle vzroste na 100% výkon. V okamžiku dosažení potřebné teploty v zásobníku teplé vody, se přepne trojcestný ventil do původní polohy a výkon kotle se sníží dle aktuální potřeby.

Podívejte se také na srovnání kondenzačního kotle s tepelným čerpadlem.

Hledáte řešení na míru vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma vytápění domu