Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel u nás stále patří k velmi rozšířeným zdrojům tepla. Oproti klasickým plynovým nebo elektrickým kotlům – nemluvě o kotlích na tuhá paliva – je výrazně účinnější a v dobře zatepleném objektu vyjde tento typ vytápění relativně levně. Přesto má však své slabé stránky a v budoucnu se s ním budete setkávat už jen v hybridních zdrojích tepla.

Plynový kondenzační kotel vs. atmosférický kotel

Kondenzační plynový kotel dosahuje relativně efektivního využití tepla (teoretická účinnost kondenzačního kotle je 111 %, reálně méně)  a je tedy účinnější než klasické kotle nekondenzační. Proč právě kondenzační plynový kotel má vyšší účinnost než klasický atmosférický plynový kotel? Při spalování plynu, ať už zemního či propan-butanového, vzniká vodní pára, která spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření. Pokud se tyto spaliny ochladí dojde ke kondenzaci vodní páry a tím se uvolnění teplo, které je obsaženo ve vodní páře. Toto teplo se využije k předehřevu výměníku vratné otopné vody. 

Porovnání účinnost zdrojů tepla

Podívejte se na účinnost kondenzačního kotle ve srovnání s jinými zdroji tepla:

 plynový kondenzační kotelplynový atmosférický kotelkotel na tuhá palivaelektrický koteltepelné čerpadlo vzduch-voda
účinnostmax. 111 %max. 90 %max. 70 %max. 99 %max. 350 %

 

Tip: Pokud chcete vědět víc, podívejte na naše velké srovnání zdrojů tepla.

Kondenzační plynový kotel s ohřevem vody

Kondenzační plynový kotel se využívá jak pro ohřev otopné vody, tak i pro ohřev teplé vody (dříve teplá užitková voda). Nemusíte tedy mít separátní kotel na ohřev vody. 

Pro ohřev teplé vody je možno využít dva způsoby: průtokový nebo zásobníkový. Principem ohřevu teplé vody průtokovým způsobem je přímý ohřev vody ve výměníku kotle při odběru teplé vody (sprchování, mytí, atp.). Na rozdíl od zásobníkového způsobu nevyužívá žádný akumulační zásobník, tím odpadá nutnost s umístěním tohoto zásobníku.

Při použití zásobníkového způsobu ohřevu vody se voda ohřívá v zásobníku teplé vody, ve kterém se uchovává pro její pozdější odběr. Přenos tepla je uskutečněn pomocí teplosměnné plochy, nejčastěji v podobě měděného potrubí stočený do spirály.

Nejčastěji instalovaný způsob ohřevu teplé vody je zásobníkový s přednostní přípravou teplé vody.

Zdroj tepla ohřívá otopnou vodu, poklesne-li teplota v zásobníku teplé vody, přepne se trojcestný přepínací ventil do pozice ohřevu teplé vody a začne se ohřívat voda v zásobníku. Při tomto ohřevu není v provozu otopná soustava, ale díky tepelné setrvačnosti otopné soustavy nedojde k citelnému poklesu teploty v místnosti. Aby byl ohřev teplé vody co možná nejkratší (doba ohřevu by neměla překročit 10 minut) výkon plynového kotle vzroste na 100 %. V okamžiku dosažení potřebné teploty v zásobníku teplé vody se přepne trojcestný ventil do původní polohy a výkon kotle se sníží dle aktuální potřeby.

Cena plynového kondenzačního kotle

Plynový kondenzační kotel se dá pořídit zhruba za 70 000 Kč. Na plynový kotel už není od dubna 2022 možné získat státní dotaci; podporovány jsou pouze zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie.

Výhody plynových kondenzačních kotlů

 • Zužitkování tepla, které je u běžných topných zařízení nevyužito,
 • využití dodatečného tepla z plynu se zvýšením účinnosti až na 111 %,
 • přijatelné pořizovací náklady,
 • snadná instalace,
 • vhodné i do menších domácností,
 • téměř bez hluku,
 • bez nutnosti shánění paliva.

Nevýhody plynových kondenzačních kotlů

 • Nutnost instalace odvodu kondenzátu,
 • nutnost vyvložkování komína,
 • každoroční kontrola a údržba spalinové cesty,
 • k provozu používá fosilní palivo,
 • nezbytná plynová přípojka,
 • nejistota ohledně dodávek plynu v budoucnu,
 • nelze na ně čerpat dotaci.

Proč ne kondenzační kotel

Vzhledem k celosvětové situaci na trhu s plynem a obecnou tendencí omezování využívání fosilních paliv se bude využívání plynu postupně utlumovat. Od 1. 9. 2029 by v ČR měly být uváděny na trh pouze kotle, jejichž sezónní účinnost je vyšší než 115 %. Tuto podmínku plynové kotle nesplní ani teoreticky. Nově se tedy budou vyrábět pouze tzv. hybridní zdroje, které novela nařízení definuje – tedy hybridní tepelné čerpadlo nebo solární hybrid. Dokonce se uvažuje o tom, že od roku 2040 by mohl začít platit úplný zákaz používání zemního plynu.

Tip: Více si o tom přečtěte v našem článku Blíží se zákaz plynových kotlů.

Dříve nebo později tedy dojde odklonu od používání plynu, a to jak s ohledem na chystanou legislativu, tak i jednoduše proto, že fosilní paliva tu nebudou navždy. A samozřejmě bychom neměli ani zavírat oči před negativními dopady používání neekologických paliv na životní prostředí

Víte, že…? Pokud máte starý plynový kotel, který byl vyroben před více než 20 lety, můžete od září 2023 na jeho výměnu za ekologické vytápění čerpat dotaci až 110 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Proč vyměnit plynový kotel za tepelné čerpadlo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučujeme nahradit plynový kotel tepelným čerpadlem. Proč? Tepelné čerpadlo je nejúčinnější zdroj vytápění na trhu (až 3× účinnější než plynový kondenzační kotel), které dokáže splnit i přísné limity na požadovanou minimální sezónní účinnost, jenž začnou platit od roku 2029. Navíc většinu energie potřebnou pro vytápění čerpá z venkovního prostředí, a tedy z obnovitelných zdrojů. Jeho provoz je tak nejen mimořádně úsporný, ale také ekologický. Podívejte se na naše srovnání kondenzačního kotle s tepelným čerpadlem.

Chcete ušetřit za plyn a vytápění až polovinu výdajů? Dejte sbohem plynovému kotli a nechte si navrhnout vytápění na míru s tepelným čerpadlem od Woltair. Stačí nás kontaktovatdo 50 pracovních dní od hotové stavební připravenosti můžete mít nové špičkové zařízení nainstalováno.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?