Akumulace energie

Akumulace energie je proces, který umožňuje ukládat nadbytečnou energii generovanou fotovoltaickou elektrárnou, pro její následné využití v době, kdy produkce solární energie nedostačuje. To se často stává ve večerních hodinách nebo během oblačných nebo zimních dnů, kdy je produkce fotovoltaických panelů omezená.

Tuto uloženou energii lze shromažďovat v bateriových úložištích, které jsou konstruovány tak, aby dokázaly udržet vyprodukovanou energii a poskytnout ji v době, kdy je potřeba. Principem je, že když fotovoltaické panely generují více energie než je aktuální spotřeba, přebytečná energie se místo do sítě uloží do baterie. Když naopak spotřeba převýší produkci, například ve večerních hodinách, baterie dodá uloženou energii do domácnosti.

Je však důležité poznamenat, že bateriová úložiště slouží především k vyrovnávání denních výkyvů v produkci a spotřebě energie. Nejsou primárně určena k dlouhodobému uchování energie. Elektrická energie, která je během dne v baterii uložena, by měla být ideálně spotřebována během toho samého nebo následujících dnů.

Akumulace energie tedy hraje klíčovou roli v optimalizaci využití solárních panelů a umožňuje domácnostem stát se více energeticky nezávislými. Přispívá tak k efektivnějšímu a udržitelnějšímu využití obnovitelných zdrojů energie.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku