Dotace na výměnu plynového kotle

Dotace na výměnu plynového kotle

Od podzimu 2023 můžete v rámci programu Nová zelená úsporám čerpat dotaci na výměnu starého plynového kotle. Ale pozor, za stávajících výhodných podmínek už jen do 31. 8. 2024.

Kdo může získat dotaci na výměnu plynového kotle

O dotaci na výměnu plynového kotle mohou žádat:

  • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
  • Vlastníci řadových domků (řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Za jakých podmínek lze dotaci na výměnu plynového kotle čerpat

Podmínky dotací na výměnu plynových kotlů jsou poměrně přísné:

  • Původní plynový zdroj tepla musí být starší než 20 let.
  • Novým zdrojem tepla musí být tepelné čerpadlo (tj. nemůžete si náhradou pořídit např. kotel na biomasu).
  • Dům musí být alespoň částečně zateplený (musí splňovat energetickou třídu minimálně D). Pokud to nesplňujete, musíte současně dům zateplit, na což lze také čerpat dotaci z NZÚ.

Stejně jako u dotací na jiné zdroje tepla, i v tomto případě platí, že žádat lze i zpětně na realizace, které proběhly od 1. 1. 2021. A také 10% dotační bonus pro vybrané kraje, regiony a obce.

Víte, že…? Dotaci na výměnu plynového kotle můžete získat výhradně z NZÚ. Program Kotlíkových dotací, který také podporuje přechod na ekologičtější vytápění, je určen pouze žadatelům, kteří mají kotel na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.

Co je potřeba doložit pro čerpání dotace

V následujícím článku najdete všeobecné informace o tom, co je potřeba doložit k žádosti o dotaci z NZÚ. V případě výměny starého plynového kotle jsou nutné některé podklady navíc, právě aby se dalo ověřit, že vaše původní vytápění splňuje dotační podmínky. Je to především:

  • Detailní snímek výrobního štítku s čitelným rokem výroby.
  • Kopie tzv. EŠOB, neboli Energetický štítek obálky budovy. To je dokument, který prokazuje splnění požadavku na klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, která musí být v rozmezí A–D.

Dotace na výměnu zdroje tepla už jen do 31. 8. 2024. Pak výrazně poklesnou

Za současných podmínek můžete čerpat na pořízení tepelného čerpadla dle jeho typu níže uvedené částky. Zároveň platí, že dotací lze pokrýt maximálně 50 % pořizovacích nákladů na tepelné čerpadlo.

Maximální výše dotaceÚčel dotace
80 000 Kčdotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda bez ohřevu TV
100 000 Kčdotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem TV
120 000 Kčdotace na tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda bez ohřevu TV
140 000 Kčdotace na tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda s ohřevem TV
125 000 Kčdotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem TV (minimální objem nádrže 400 l), které bude napojené na stávající nebo novou fotovoltaiku

Ale pozor: v této výši platí dotace už jen do 31. 8. 2024! Od září pak dojde k jejich výraznému snížení, a to až o desítky tisíc Kč. Sníží se i procentuální poměr, z nějž lze dotací pokrýt způsobilé výdaje za nové vytápění. Pokud tedy o výměně starého plynového kotle uvažujete, teď je nejvyšší čas se do toho pustit!

Pro začátek si nechte sestavit nezávaznou nabídku řešení na míru. Vybrat si můžete z více než 300 zařízení, samozřejmostí je i vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám. Kontaktujte nás co nejdříve nebo využijte naši chytrou kalkulačku, která vám na pár kliknutí navrhne nejvhodnější čerpadla pro váš dům včetně cen za kompletní realizaci.

Jak vám tento článek pomohl?