Poruchy solárních panelů a jak jim předcházet

Poruchy solárních panelů a jak jim předcházet

Solární systémy jsou spolehlivé technologie s dlouhou životností a nízkou poruchovostí. Nicméně, jako každý jiný technický systém, i solární panely mohou čelit určitým problémům. Těm se dá do velké míry předcházet volbou kvalitních komponent a spolehlivého dodavatele, který zajistí správnou a bezpečnou instalaci. Neméně důležitá je také pravidelná údržba solárních panelů a jejich servis, které pomáhají zajišťovat optimální fungování systému po dlouhá léta, a dokáží případné problémy identifikovat hned v počátcích.

Solární systémy jsou spolehlivé technologie s dlouhou životností a nízkou poruchovostí. Nicméně, jako každý jiný technický systém, i solární panely mohou čelit určitým problémům. Těm se dá do velké míry předcházet volbou kvalitních komponent a spolehlivého dodavatele, který zajistí správnou a bezpečnou instalaci. Neméně důležitá je také pravidelná údržba solárních panelů a jejich servis, které pomáhají zajišťovat optimální fungování systému po dlouhá léta, a dokáží případné problémy identifikovat hned v počátcích.

Co způsobuje běžné problémy solárních panelů

Solární panely jsou konstruovány tak, aby odolávaly i extrémním povětrnostním vlivům, navíc neobsahují žádné pohyblivé části, proto se na nich prakticky nemá co porouchat nebo opotřebitŽivotnost solárních panelů může běžně dosahovat i 40 let (za konec životnosti se obvykle považuje pokles výkonu panelů pod 80 %, panely jsou tedy i nadále funkční, ale již ne tak účinné). Nejčastěji bývají poruchy solárních panelů způsobeny:

 • Nekvalitními materiály a výrobními vadami. Skryté výrobní vady se zpravidla projeví v prvních měsících používání. Na panel se skrytou výrobní vadou narazíte zřídka, protože zařízení prochází výstupní kontrolou výrobce. Pokud by to však přesto jen nastalo, je zde záruka, v rámci níž se provede oprava solárních panelů nebo se vadné kusy vymění za nové.
 • Nedodržení správných postupů při přepravě a nebo montáži. Proto je klíčové zvolit si spolehlivého dodavatele fotovoltaiky, který se takových přešlapů vyvaruje.
 • Příliš rychlé opotřebení vlivem špatného dimenzování nebo nevhodného používání.
 • Přetížení fotovoltaických článků. Pokud nejsou zatíženy všechny články rovnoměrně, může dojít k jejich přehřívání a vlivem toho k jejich rychlejší degradaci. Nerovnoměrné zatížení může být způsobeno například zastíněním části panelů, jejich zanesením nebo kvůli mikrotrhlinám, které naruší vodivé spoje mezi jednotlivými články. 
 • Extrémní klimatické podmínky. Fotovoltaice nesvědčí příliš vysoké teploty, velké teplotní výkyvy ani vysoká vlhkost. Rizikem může být i silný vítr, velké kroupy, spadané větve či silný nános mokrého sněhu. Pokud by došlo k poškození panelů z důvodu živelní pohromy, pokryje tyto škody pojištění nemovitosti.
 • Zanedbávání údržby solárních panelů a pravidelných servisních prohlídek. Součástí pravidelných revizí je běžná údržba i optimalizace výkonu elektrárny. Technik při kontrole zároveň může včas odhalit případnou závadu systému, ještě než se projeví.

Nejčastější poruchy solárních panelů

Pokud se u solárních panelů vyskytnou poruchy, bývají to nejčastěji:

 • Mikrotrhliny – jedná se o drobné praskliny, které nebývají viditelné pouhým okem. Mohou vzniknout během výroby, působením extrémních povětrnostních vlivů nebo v důsledku neodborné manipulace s panely při přepravě či instalaci. Drobné trhlinky se nemusí projevit hned, ale časem mohou způsobit snížení výkonu fotovoltaiky nebo způsobit přetížení některých solárních článků, protože mohou narušit vodivé spoje mezi jednotlivými články.
 • Hot spots – nerovnoměrným zatížením solárních článků může dojít ke vzniku tzv. horkých bodů, které představují nežádoucí lokální zvýšení teploty na panelu. Tato nerovnováha v přenosu energie může způsobit zvýšený odpor a následně tepelné ztráty. Lokálně zvýšená teplota může mít za následek snížení účinnosti solárního panelu a dokonce může způsobit jeho trvalé poškození či selhání. K hot spotům může dojít zejména vlivem mikrotrhlin na panelech nebo dlouhodobým nerovnoměrným osvícením panelů (např. vlivem zastínění či jejich zanesení).
 • Potenciální indukovaná degradace (PID, Potencial Induced Degradation) – dlouhodobé působení vysokonapěťového stresu může způsobit narušení struktury křemíku v solárních panelech, a dokonce až jeho degradaci. To může vést k významnému poklesu výkonu panelů a dokonce ke zkrácení jejich životnosti. PID efekt je způsoben vysokým rozdílem napětí ve stringu, přičemž nejvíce jsou ohrožené panely, které jsou nejblíže zápornému pólu stringu. Dalšími působící vlivy je teplo a vlhkost. Při včasném odhalení je PID téměř plně vratný proces; působí-li však dlouhodobě, může způsobit nevratnou elektrochemickou korozi panelů.

Víte, že…? Solární panely Aiko, které máme v nabídce, jsou nejen nejúčinnější panely na trhu, ale zároveň jsou i vysoce odolné. Jsou zkonstruované tak, že je u nich až o 40 % nižší riziko vzniku hot spotů.

Jak řešit poruchy solárních panelů a jak jim předcházet

Základem dlouhodobé funkčnosti solárního systému je jeho pravidelná profesionální údržba a kontrola. Některé kroky můžete podniknout přímo vy, jiné je potřeba nechat na odbornících.

 • Výběr vhodné instalační firmy, která zajistí optimální návrh solárního systému, dodání kvalitních komponent a provede precizní montáž panelů na střechu včetně správného uzemnění.
 • Zajistit pravidelné servisní prohlídky systému alespoň jednou za tři roky. Technik při nich provádí i měření funkčnosti systému a také vizuální kontrolu panelů, jejich upevnění i další komponenty fotovoltaiky.
 • Sledovat, zda nejsou panely dlouhodobě zastíněné (např. vzrostlým stromem).
 • Nechat si do solárního systému zapojit výkonový optimizér. Ten dokáže předcházet potížím spojeným s nerovnoměrným osvětlením panelů, a to tak, že zajistí „přemostění“ slabého článku, aby nesnížil výkon ostatních částí a zabránil jejich přetížení.
 • Nechávat panely alespoň jednou za rok profesionálně vyčistit.
 • Monitorovat výrobu elektřiny. Občasné sledování statistik toků elektřiny v systému vám napoví, zda elektrárna funguje normálně. Odchylky od běžného stavu mohou signalizovat počínající problém a je dobré v takovém případě zkonzultovat situaci s odborníkem, který může diagnostiku systému i některé servisní zásahy provést na dálku. 

Víte, že…? Vyvinuli jsme Woltair mobilní aplikaci, která umožňuje přehledné sledování statistik výroby vaší fotovoltaiky nebo i tepelného čerpadla WLTR. Vše kompletně v češtině a s intuitivním ovládáním.

 

Chcete mít spolehlivý solární systém, u nějž se nemusíte obávat poruchy, a můžete si být jisti, že kdyby nastal problém, naši experti ho co nejdříve přispěchají odstranit? Kontaktujte nás ještě dnes a nechte si nezávazně navrhnout řešení na míru potřebám svého domu. Můžeme vám nabídnout i nadstandardní záruku až na deset let, která se vztahuje na všechny komponenty systému a zahrnuje i pravidelné servisní kontroly včetně práce, dopravy a materiálu. K tomu máte samozřejmě i běžnou záruku od výrobce na výkon panelů až na 30 let.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku