Orientace solárních panelů

Orientace solárních panelů je zásadní faktor ovlivňující jejich efektivitu a celkovou produkci elektřiny. Cílem je maximalizovat expozici panelů slunečnímu záření po co nejdelší dobu během dne, aby se dosáhlo optimálního výkonu.

Ideální orientace solárních panelů je směrem na jih, což umožňuje panelům produkovat elektřinu po celý den s maximální efektivitou v období od 11 do 13 hodin. Toto je čas, kdy je slunce v zenitu a jeho záření dopadá na panely pod nejvhodnějším úhlem.

Nicméně, v praxi může být také vhodná orientace panelů na východ nebo západ. I když tento směr nemůže poskytnout tak konzistentní výrobu elektřiny během celého dne jako orientace na jih, rozdíl v celkové roční produkci elektřiny je často minimální. Panely orientované na východ budou produkovat nejvíce energie ráno, zatímco panely orientované na západ budou mít vrchol produkce ve večerních hodinách.

Důležité je vyhnout se instalaci panelů orientovaných na sever, protože tento směr výrazně snižuje výrobu elektřiny. Pokud orientace střechy směrem na jih, východ nebo západ není možná, můžete zvážit instalaci panelů na jiných strukturách, jako je garáž, stodola, nebo přímo na pozemku.

Optimální orientace solárních panelů je tak důležitým aspektem při plánování fotovoltaického systému. Přestože existují obecné směrnice, mělo by se vždy zohlednit konkrétní prostředí a podmínky dané nemovitosti, aby byl dosažen nejlepší možný výkon.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku