Rok2022:Dotacenafotovoltaikunikdynebylavýhodnější

Rok 2022: Dotace na fotovoltaiku nikdy nebyla výhodnější

Nová zelená úsporám nabyla v říjnu 2021 nové podoby a stala se dosažitelnější, přehlednější a výhodnější. Zajímají vás její nové podmínky, které budou s největší pravděpodobností platit do roku 2030?

Nová zelená úsporám nabyla v říjnu 2021 nové podoby a stala se dosažitelnější, přehlednější a výhodnější. Zajímají vás její nové podmínky, které budou s největší pravděpodobností platit do roku 2030?

Pořízení fotovoltaiky spadá do podoblasti podpory C.3 (fotovoltaické systémy). Pokud bude fotovoltaika součástí novostavby, bude směrodatné, zda-li je uvedena v tzv. průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud ano, není možné žádat o dotaci na instalaci fotovoltaiky. Fotovoltaika bude zahrnuta v podpoře na výstavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu (v podoblasti B).

Kdo může žádat?

Dotaci na fotovoltaiku z dotačního programu Nová zelená úsporám mohou využít všichni majitelé a stavebníci rodinných domů. Žádat mohou také nabyvatelé nových rodinných domů. Nově mohou o dotační podporu požádat také rekreační objekty (budovy s číslem evidenčním) s podmínkou, že v nich máte trvalý pobyt minimálně 2 roky. 

Využijte Woltair podpory

Woltair experti za vás zařídí celé dotační kolečko. Vyzkoušejte nezávazně a zdarma kalkulačku fotovoltaiky online, nebo si rovnou domluvte osobní schůzku s jedním z expertů. Přečtěte si, jak proces podání žádosti o dotaci s Woltair probíhá.

Jaké instalace jsou podporovány?

V programu Nová zelená úsporám vám stát uhradí instalace realizované a zaplacené od 1. 1. 2021. Dotace se tudíž vyplácí zpětně.

Kam fotovoltaiku umístit

Nejen střecha a fasáda. Fotovoltaiku smíte nově umístit i na související objekty (pergola, stodola, garáž, plot apod.) a na pozemní konstrukci. Pod tou musí být umožněn růst vegetace.

Další podmínka je, že elektřinu vyrobenou fotovoltaikou musíte využít pro pokrývání vlastní spotřeby, nikoliv pro prodej elektřiny do sítě.

Podporované varianty fotovoltaické elektrárny:

 • Fotovoltaika na přípravu teplé vody neboli akumulace tepla do bojleru
 • Fotovoltaická elektrárna bez akumulace – novinka oproti předchozímu období
 • Fotovoltaika s elektrickým akumulátorem (bateriový systém)
 • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem
 • Ostrovní elektrárna – domy bez připojení k elektrické síti mohou získat dotaci na pořízení ostrovní fotovoltaické elektrárny

Čím vyšší výkon, tím vyšší dotace

S každým instalovaným kilowattem fotovoltaiky a s každou kilowatthodinou baterie se zvyšuje dotace na fotovoltaiku. Minimální dotovaná instalace je 2 kWp výkonu fotovoltaiky. A co baterie? Minimální podporovaná kapacita baterie musí odpovídat jednonásobku instalovaného výkonu. Podporovány jsou jen lithiové akumulátory.

Podporována je fotovoltaika do 10 kWp výkonu včetně a kapacita baterií musí odpovídat maximálně dvojnásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky. Velikost instalované elektrárny ani baterie omezena není.

Kolik můžete získat – kombinace

S dotací Nová zelená úsporám pokryjete na pořízení fotovoltaiky maximálně 50% náklady, přičemž můžete získat 200 000 Kč na jeden rodinný dům. Částku je možné významně zvýšit kombinací s dalšími možnostmi. K fotovoltaice můžete pořídit například domácí nabíjecí stanici, výměnu zdroje tepla (tepelné čerpadlo) nebo zateplení. 

Více o různých možnostech čerpání dotací a jejich podmínkách pro rok 2022 se dočtete v našem článku, který shrnuje 10 nejčastějších dotazů, s nimiž se setkávají naši dotační experti. V dubnu 2022 došlo k dalším změnám, podrobnosti najdete v článku Novinky v dotačních programech.

Dotace na fotovoltaiku v roce 2022, nové podmínky.

Co musíte splnit, abyste získali dotaci (pokud žádáte svépomocí):

 1. Příprava dokumentů pro podání žádosti o dotaci.
 2. Příprava dokumentů, které prokazují řádné dokončení realizace projektu (výměny starého zdroje tepla za nový zdroj).

Poté, co předložíte patřičné dokumenty, provede Státní fond životního prostředí (Fond) vyhodnocení žádosti. V případě, že je vše v pořádku, bude žádost poslána k projednání Radě Státního fondu životního prostředí a nakonec k případnému podpisu ministra životního prostředí.

Žádost před výměnou zdroje tepla

V případě žádosti podané před zahájením realizace výměny zdroje tepla (nebo v jejím průběhu) je lhůta na dokončení realizace a předložení dokumentů dokládajících řádné dokončení realizace 2 roky od termínu přijetí žádosti.

Žádost za vás rádi podáme. Kontaktujte Woltair experty a nechte papírovací kolečko na nich.

Doklady, které prokáží dokončení realizace

V případě, že si budete dotaci vyřizovat svépomocí, bude potřeba obstarat níže popsané náležitosti. Jinak se nemusíte se obávat o svůj čas – vše za vás vyřídíme tak, že se nebudete muset starat o nic. Zavolejte do Woltair ještě dnes a zjistěte bližší informace o tom, jak jednoduché to je.

Doklady prokazující řádnou realizaci výměny starého zdroje tepla:

 • Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu. 
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků.
 • Fotografie nového zdroje energie.
 • Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. (Doklad se předkládá pouze v případě instalace nového spalovacího zdroje tepla.) 
 • Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla. 
 • Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření.
 • Potvrzení o úhradě.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma dotace