Získejte maximální dotaci na fotovoltaiku, než dojde 15. 2. ke snížení

Získejte maximální dotaci na fotovoltaiku, než dojde 15. 2. ke snížení

15. února 2024 se změní podmínky NZÚ v oblasti dotací na fotovoltaiku. Sníží se maximální podpora z 200 000 Kč na 160 000 Kč a maximální rezervovaný výkon pro připojení do sítě bude omezen na 50 % maximálního výkonu elektrárny. Čtete dál a dozvíte se, co vše se mění, a co je potřeba udělat, abyste mohli čerpat co nejvyšší dotaci.

MŽP nově více podpoří ty, kdo si k fotovoltaice pořídí i zateplení domu

Ministerstvo životního prostředí přidá dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu na dotace z programu Nová zelená úsporám. Nově však chce zvýhodnit ty, kdo si k fotovoltaice pořídí i zateplení domu. Podle aktualizovaných podmínek bude od 15. 2. 2024 možné získat dotaci na fotovoltaiku až 200 000 Kč pouze v případě, že bude realizována spolu se zateplením. Pro ostatní žadatele se tato podpora sníží na 160 000 Kč. Pokud chcete stihnout ještě stávající podmínky dotačního programu, musíte si pospíšit.

Pozor: Kvůli aktualizaci podmínek dotačního programu nebude od středy 14. února od 17:00 do čtvrtka 15. února do 10:00 možné podávat žádosti ve výzvě pro rodinné domy. Stávající podmínky tedy platí už jen do 14. 2. 2024 do 16:59.

Pokud chcete získat dotaci na fotovoltaiku za současných podmínek, je potřeba objednat si ji co nejdříve.

Co se od 15. 2. 2024 mění

Změny se týkají pouze oblasti podpory fotovoltaiky na rodinných domech. I nadále zůstává zachována maximální míra podpory do výše 50 % způsobilých výdajů. Ostatní oblasti, stejně jako výzvy Oprav dům po babičceNZÚ Light zůstávají dál beze změn.

„ Na vyšší podporu dosáhnou žadatelé, kteří spojí instalaci fotovoltaické elektrárny s realizací zateplení, za tuto kombinaci dostanou na bonusech navíc 40 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a pokračuje: „Zvýhodníme projekty, které zajistí ohřev teplé vody, a zavedeme omezení na maximální rezervovaný výkon do distribuční sítě, což umožní připojení více domácích fotovoltaických elektráren.“

Porovnání stávajících a nových podmínek dotační podpory fotovoltaiky

 stávající max. podporamax. podpora od 15. 2. 2024
celková dotace na fotovoltaiku200 000 Kč160 000 Kč
základní instalace o výkonu 2 kWp60 000 Kč35 000 Kč
každý další kWp instalovaného výkonu10 000 Kč8 000 Kč
každý kWh bateriového systému10 000 Kč8 000 Kč
tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku140 000 Kč125 000 Kč

 

Další důležité změny v dotačním programu

  • Bonus 40 000 Kč, pokud budete realizovat fotovoltaiku v kombinaci se zateplením. Maximální výše podpory na FVE bude v tom případě 200 000 Kč.
  • Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE.
  • Bonus 10 000 Kč na fotovoltaiku, která zároveň slouží k ohřevu vody.
  • V případě dotace na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku, musí mít jednu nádobu na TV o minimálním objemu 400 l, případně kombinovaný zásobník na TV a topnou vodu, ale opět se musí jednat o jednu nádobu o minimálním objemu 400 l. Dosud bylo možné mít několik menších nádob, které měly v součtu objem alespoň 400 l.

Chcete stihnout stávající podmínky? Neváhejte

Pokud si chcete pořídit fotovoltaiku s maximální dotací a zároveň moct co nejefektivněji využívat i prodej přebytků (tedy nebýt limitováni maximálním rezervovaným výkonem pro připojení do sítě, který bude nově omezen na nejvýše 50 % maximálního výkonu fotovoltaické elektrárny), je potřeba stihnout termín podání žádosti o dotaci do 14. 2. 2024, včetně dodání potřebných podkladů. 

Kontaktujte nás co nejdříve, abychom vám mohli navrhnout fotovoltaiku na míru a stihli za vás podat žádost o dotaci včas.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?