Fotovoltaika pro bytové domy od roku 2024 ještě snadněji

Fotovoltaika pro bytové domy od roku 2024 ještě snadněji

Výhody fotovoltaiky si mohou užívat nejen vlastníci rodinných domů, ale i ti, kteří bydlí v bytových domech. Díky nové legislativě už totiž nemusí narážet na právní překážky.

Výhody fotovoltaiky si mohou užívat nejen vlastníci rodinných domů, ale i ti, kteří bydlí v bytových domech. Díky nové legislativě už totiž nemusí narážet na právní překážky.

Fotovoltaika do každé rodiny

Fotovoltaika pro SVJ (společenství vlastníků jednotek) i pro rodinné domy se řídí prakticky stejnými pravidly. I zde pomáhá ušetřit 50–80 % ročních nákladů na elektřinu; můžete ji využít k napájení spotřebičů, ohřevu vody, přebytky ukládat do bateriepřetoky prodávat do sítě.

Výhody, které přináší fotovoltaika obyvatelům rodinných domů, jsou tytéž, jako když se umístí fotovoltaika na panelový dům nebo třeba činžák:

 • výrazně šetříte za energie,
 • jste po většinu roku energeticky soběstační,
 • neohrozí vás výpadky proudu,
 • až polovinu vstupních nákladů můžete pokrýt státní dotací,
 • zvyšujete hodnotu nemovitosti,
 • snižujete svou uhlíkovou stopu a přispíváte k ochraně životního prostředí.

Nová legislativa pro ještě snadnější instalaci i hospodaření s elektřinou

Před rokem 2023 bylo pořízení fotovoltaiky v bytových domech značně komplikované, protože byl nutný souhlas všech vlastníků bytových jednotek. Díky nové vyhlášce ERÚ se může fotovoltaika od 1. 1. 2023  instalovat i bez 100% souhlasu. Stačí jejich většina – konkrétní poměr hlasů, které se musí vyslovit pro, je dán stanovami daného SVJ. 

Fotovoltaiku až do 50 kW můžete provozovat bez licence a k její instalaci nepotřebujete ani stavební povolení (až na určité výjimky). Přebytky elektřiny můžete prodávat, aniž byste zisk museli danit (nepřekročíte-li částku 30 000 Kč za rok).

Od 1. 7. 2024, kdy se spustí provoz Elektroenergetického datového centra, by se hospodaření s vyrobenou energií mělo ještě více usnadnit a umožnit i její sdílení v rámci komunity nebo převádění na jiná odběrná místa napříč celou elektrizační soustavou.

Jak je to s vlastnictvím a využíváním fotovoltaiky pro bytový dům

Existují čtyři způsoby, jak fotovoltaickou elektrárnu v bytovém domě zřídit a provozovat:

 • Podílové spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Na fotovoltaiku přispívají všichni vlastníci z fondu oprav, a to i ti, kteří se vyslovili proti instalaci. Při prodeji přebytků elektřiny se zisk nedaní (do 30 000 Kč ročně) a rozděluje mezi všechny vlastníky (dle velikosti jejich podílu).
 • Vlastníci, kteří se vyslovili pro fotovoltaiku, založí spolek, který si pronajme střechu domu k umístění fotovoltaiky. Náklady na pořízení elektrárny a její údržbu hradí pouze členové spolku. Zisky z prodeje přebytků se musí danit a členové si je nemohou rozdělit, ale musí se vložit do dalšího financování činnosti spolku.
 • Založí se tzv. společnost bez právní osobnosti. Fotovoltaiku pak vlastní jeden z jejích členů, který ji umožní ostatním využívat; případně ji vlastní všichni společníci v závislosti na velikosti podílu. Zisk z prodeje přebytků se může přerozdělit a do částky 30 000 Kč se nemusí danit.
 • Fotovoltaika je v majetku bytového družstva. Kdo ji chce využívat, platí stanovené nájemné. Zisk z prodeje přebytků se daní a nesmí přesáhnout třetinu ročního zisku družstva.

Co je potřeba vyřešit před instalací fotovoltaiky pro SVJ

Příprava před instalací fotovoltaiky na bytový dům je obdobná jako v případě rodinných domů (přečtěte si, jak připravit dům na příchod fotovoltaiky). I zde se řeší v prvé řadě správné nadimenzování celého systému, aby odpovídal energetickým nárokům daného objektu. Dále je potřeba najít vhodné místo pro solární panely, baterie a střídač, a také zajistit elektroinstalaci (propojení jednotlivých prvků fotovoltaické elektrárny, úprava elektroměrového rozvaděče a bezpečné uzemnění).

Solární panely na bytový dům se mohou umístit zejména na:

 • Střechu. Jedná se o nejčastější řešení s nejvyšší efektivitou výroby. Střecha domu však musí být v odpovídající kondici – přečtěte si, na jakou střechu umístit solární panely.
 • Fasádu. To má však určité nevýhody – jednak v tomto případě nelze zajistit optimální sklon panelů (ten je kolem 35°), jednak se může přichycením panelů na fasádu vytvořit tepelný most, a tedy zvýšit tepelná ztráta domu.
 • Zábradlí lodžií či balkonů. To představuje snadnou instalaci bez rizika vzniku tepelných mostů. Opět však nelze zajistit optimální náklon a orientaci vůči slunci; navíc je zde riziko, že se panely při používání balkonu nechtěně poškodí.

Odběrné místo vůdčí (OMV)

V domě se stanoví tzv. vůdčí odběrné místo, k němuž bude fotovoltaika připojena. Přes toto místo bude bytový dům prodávat přebytky elektřiny do sítě. Současně budou nadále existovat i přidružená odběrná místa pro jednotlivé bytové jednotky; ty si i nadále mohou individuálně volit vlastního dodavatele elektřiny.

Výměna elektroměrů

Aby bylo možné sdílení vyrobené elektřiny, je nutné vyměnit stávající domovní elektroměry za tzv. chytré elektroměry, které dokážou provádět průběhové měření vyrobené a odebrané elektřiny každých 15 minut. 

Fotovoltaika pro SVJ a dotace

dotaci na fotovoltaiku mohou z programu Nová zelená úsporám žádat:

 • vlastníci bytových domů,
 • společenství vlastníků jednotek bytových domů,
 • pověření vlastníci bytových jednotek,
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Dotaci lze čerpat na instalaci fotovoltaiky, a to včetně bateriového úložiště, systému pro ohřev vody, ale také na zřízení jednotného odběrného místa (JOM), ze kterého mohou bytové jednotky odebírat elektřinu vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou.

Fotovoltaika se zkrátka vyplatí

Ve Woltair se zaměřujeme především na instalaci fotovoltaiky pro rodinné domy, dobře ale víme, že správně navržený solární systém se hodí i na bytové domy, paneláky a stejně účinně může posloužit i firmám nebo třeba zemědělcům v případě agrivoltaiky. Fandíme všem, kdo se rozhodnou vydat se na cestu za udržitelným životním stylem a zelenější budoucností.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?