Zpět na články

Soběstačné domy: Žijte nezávisle ve stylu 21. století

Karel Náprstek

Karel Náprstek

Expert na tepelná čerpadla

19. července 2021

Ekologický a soběstační život v soběstačném domě.

Toužíte být odpojeni od světa? Soběstačný dům vás vyjde levněji než dům klasický a ekologický způsob života v něm vám umožní bezkonkurenční úsporu za energie.

Je všeobecně známo, že největší položkou z hlediska bydlení jsou finance za vytápění domu a za chlazení. Soběstačné domy tuto záležitost obchází elegantním způsobem –⁠ využívají technologický pokrok a obnovitelné přírodní zdroje.

Bez přívodu energetických sítí

Ať už toužíte po projektu na nový soběstačný dům, anebo přemýšlíte o nezávislosti v domě, ve kterém již žijete, vždy budou základem 2 pomocníci:

Už se vás nebude týkat zdražování cen za energie od různých dodavatelů.

Mladí lidé vědí, co chtějí

Nové generace těch, kteří touží po svobodě, nezávislosti a šetrnosti k přírodě, žijí různě. Například pěstují vlastní zeleninu a ovoce, přičemž záhony hnojí nastřádaným bioodpadem. Rádi cestují, a proto raději investují do zážitků na cestách než do drahého vytápění.

Jedná se v podstatě o návrat k tomu, jak žily naše babičky, pouze s tím, že nyní jsou vám k dispozici výdobytky technologického pokroku a vše je o mnoho pohodlnější.

Stavíte nový dům? Vylepšujete stávající objekt?

V soběstačném domě vás může potkat:

  • Elektrický proud vyrobený fotovoltaikou,
  • ukládání elektrických přebytků do akumulátoru,
  • větrání pomocí zemního výměníku,
  • vytápění tepelným čerpadlem,
  • ukládání tepla do hlíny (dům bývá přihrnut),
  • skladování vody na různá využití,
  • využívání dešťové vody,
  • vlastní čistírna vody.

Zajímá vás rozdíl mezi soběstačným a pasivním domem?

Pasivní domy dodržují normu o pasivních domech a jsou z hlediska úspory energií v domě daleko přísnější. Pokud se dům dostane do fáze, kdy je zcela odpojen od sítí a je nezávislý, říká se mu ostrovní dům (off-grid dům). Takové domy využívají moderní architekturu v kombinaci s obnovitelnými přírodními zdroji a nejčastěji využívají fotovoltaickou elektrárnu s akumulátorem.

Pokud byste rádi našli řešení, jak být soběstačný díky fotovoltaice, tepelnému čerpadlu, nebo kombinaci obojího, neváhejte se ozvat Woltair expertům.

Separátor

Další články na téma vytápění domu