Tepelné čerpadlo: Přehled nejdůležitějších pojmů

Tepelné čerpadlo: Přehled nejdůležitějších pojmů

Tepelné čerpadlo představuje moderní, bezpracný, úsporný, ekologický a státem podporovaný způsob vytápění. Princip tepelného čerpadla se dá přirovnat k činnosti chladničky naruby. V uzavřeném chladivovém okruhu proudí speciální plyn, který se při stlačení kompresorem zahřívá, pokračuje do tepelného výměníku (kondenzátoru), kde kondenzuje na kapalinu a přes expanzní ventil se vrací do plynného skupenství. Na dalším výměníku (výparníku) je pak přijímáno teplo z okolního prostředí.

Tepelné čerpadlo představuje moderní, bezpracný, úsporný, ekologický a státem podporovaný způsob vytápění. Princip tepelného čerpadla se dá přirovnat k činnosti chladničky naruby. V uzavřeném chladivovém okruhu proudí speciální plyn, který se při stlačení kompresorem zahřívá, pokračuje do tepelného výměníku (kondenzátoru), kde kondenzuje na kapalinu a přes expanzní ventil se vrací do plynného skupenství. Na dalším výměníku (výparníku) je pak přijímáno teplo z okolního prostředí.

Tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla vzduch, vodu nebo zemi. Pro naše klimatické podmínky se ovšem obvykle nevyplatí nákladná instalace čerpadel typu země–⁠voda nebo voda–⁠voda, a tak je bezpochyby nejoblíbenějším typem čerpadla v Česku varianta vzduch–⁠voda, která představuje pro běžné potřeby ideální poměr cena/výkon. Právě tento typ instaluje společnost Woltair nejčastěji.

V souvislosti s tepelným čerpadlem se můžete setkat zejména s těmito pojmy:

A7/W35

Udává podmínky měření, při nichž se určuje výkon nebo topný faktor tepelného čerpadla. Uvádí se ve tvaru Air/Water, tedy teplota venkovního vzduchu / teplota topné soustavy. Takže dané tepelné čerpadlo má při venkovní teplotě 7 °C a teplotě topné soustavy 35 °C výkon např. 7 kW a COP 4,4.

Akumulační nádoba

Slouží k akumulaci topné vody. Dříve bylo její použití u tepelných čerpadel nezbytné. V poslední době se od jejího použití díky plynulé regulaci výkonu kompresoru spíš upouští.

Bod bivalence

Tepelnému čerpadlu klesá výkon s klesající venkovní teplotou. Bod bivalence (též bivalentní teplota) je teplota venkovního vzduchu, při které tepelné čerpadlo již není schopno dodat potřebný výkon a potřebuje pomocný (bivalentní) zdroj tepla. Může se jednat o externí plynový kotel, elektrokotel, kotel na tuhá paliva apod. Nejčastěji se ale používá elektrokotel vestavěný přímo v tepelném čerpadle, tzv. záložní elektrokotel.

Správně navržená bivalentní teplota by měla být vhodným kompromisem mezi velikostí, a tedy pořizovací cenou tepelného čerpadla, a náklady na jeho provoz. Levnější čerpadlo totiž třeba již při venkovní teplotě lehce pod bodem mrazu nedokáže dům vytopit, a uvede do provozu pomocný kotel, čerpající energii přímo z elektrického zdroje, jehož náklady na provoz jsou výrazně vyšší. Kvalitní tepelná čerpadla dokáží udržovat požadovaný výkon i při teplotě kolem -15 °C, aniž by potřebovala spustit pomocný zdroj vytápění. 

Expanzní ventil

Jeden ze čtyř základních prvků chladivového okruhu každého tepelného čerpadla. Umožňuje nastřikování chladiva do výparníku.

Kompresor

Jedna z hlavních částí chladivového okruhu. Slouží ke stlačování chladiva.

Kondenzátor (výměník)

Slouží jako výměník v tepelném čerpadle, kterým se předává teplo topné vodě.

Tepelná ztráta objektu

Jde o množství tepelné energie, které v daném okamžiku uniká z domu (přes zdi, střechu, okna a další stavební prvky). Udává se v kW. Tento údaj je nezbytný pro správné nadimenzování tepelného čerpadla. To by mělo být navrženo tak, aby pokrylo přibližně 80 % této ztráty.

Topný faktor tepelného čerpadla (COP)

Určuje poměr mezi výkonem a příkonem potřebným nejen pro provoz kompresoru, ale i dalších komponent tepelného čerpadla. Čím je výsledek vyšší, tím je tepelné čerpadlo lepší a úspornější.

Sezónní topný faktor (SCOP)

Jedná se o sezónní hodnotu parametru COP. Vyjadřuje poměr výkonu k elektrickému příkonu za celou topnou sezonu. V ideálním případě by měl zohledňovat i spotřebu ve stand-by režimu.

Venkovní jednotka

Část tepelného čerpadla umístěná vně vytápěného objektu. Obsahuje invertorový kompresor, výparník, expanzní ventil a další součásti primárního (chladivového) okruhu.

Výkon tepelného čerpadla

Zásadní parametr pro výběr tepelného čerpadla. U tohoto údaje by vždy mělo být uvedeno, za jakých podmínek byl měřen (nejčastěji se udává při teplotě venkovního vzduchu 7 °C a teplotě topné vody 35 °C –⁠ zapisuje se ve formátu „A7/W35“). Se vzrůstající teplotou topné vody a s klesající teplotou vzduchu výkon tepelného čerpadla klesá. Chybějící výkon při nízkých teplotách pak dodává tzv. bivalentní (pomocný) zdroj tepla.

Výparník

Výparník slouží jako výměník v chladivovém okruhu tepelného čerpadla. Je ochlazován pomocí chladiva a díky tomu má schopnost na sebe vázat teplo z okolního vzduchu.

 

Chcete se o tepelných čerpadlech dozvědět víc? Přečtete si obsáhlý článek Vše o tepelných čerpadlech. Zajímá vás, na kolik pořízení čerpadla vyjde? Zjistíte v příspěvku Cena tepelného čerpadla v roce 2022, kde najdete také informace o tom, jakou část vstupních nákladů lze pokrýt státními dotacemi. Podívejte se i na srovnání tepelného čerpadla s plynovým kondenzačním kotlem.

Uvažujete o pořízení tepelného čerpadla? Využijte naši bezplatnou online kalkulačku, díky níž získáte na pár kliknutí cenovou nabídku zdarma do e-mailu nebo rovnou kontaktujte naše Woltair experty a domluvte si osobní nebo telefonickou konzultaci, abyste vybrali optimální způsob vytápění pro vaši domácnost.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?