Jak poznat, že kupujete to nejlepší?

Jak poznat, že kupujete to nejlepší?

Kvalitativně nevyvážený a tím i nepřehledný trh tepelných čerpadel přinesl požadavek vytvořit certifikát, který zaručí maximální možnou kvalitu zařízení, a to jak pro ochranu spotřebitele, tak pro férový rozvoj trhu s tepelnými čerpadly. Tuto značku zaštiťuje česká Asociace pro využití tepelných čerpadel, která veřejně zpřístupňuje databázi strojů s aktuálně platným certifikátem. Tato asociace byla zakládajícím členem asociace evropské (EHPA), která v současné době sdružuje 21 zemí. EHPA (European Heat Pump Association) stavnovuje pravidla, na základě nichž každá země vytvoří národní komisi, která získá pravomoc udělovat značku kvality Q v dané zemi.

Kvalitativně nevyvážený a tím i nepřehledný trh tepelných čerpadel přinesl požadavek vytvořit certifikát, který zaručí maximální možnou kvalitu zařízení, a to jak pro ochranu spotřebitele, tak pro férový rozvoj trhu s tepelnými čerpadly. Tuto značku zaštiťuje česká Asociace pro využití tepelných čerpadel, která veřejně zpřístupňuje databázi strojů s aktuálně platným certifikátem. Tato asociace byla zakládajícím členem asociace evropské (EHPA), která v současné době sdružuje 21 zemí. EHPA (European Heat Pump Association) stavnovuje pravidla, na základě nichž každá země vytvoří národní komisi, která získá pravomoc udělovat značku kvality Q v dané zemi.

Značka kvality Q může být přidělena těm tepelným čerpadlům, která vytápí pomocí elektrického pohonu, fungují s ohřevem i bez ohřevu vody, pracují s tepelným výkonem do 100 kW, přičemž odebírají tepelnou energii ze vzduchu, z vody nebo ze země. 

Značka kvality Q:

 • Poskytuje jistotu pro spotřebitele, že kupuje výrobek s garantovanými kvalitativními parametry,
 • zaručuje, že výrobce nebo dovozce poskytuje technickou podporu s vybudovanou servisní sítí,
 • bývá podkladem pro přidělování dotací na tepelná čerpadla,
 • odděluje prověřené značky od těch, u kterých nejsou udávané paramerty nezávisle kontrolovány.

Tepelná čerpadla musí splňovat přísná kritéria testu EPHA.

Distributor tepelných čerpadel v ČR musí: 

 1. Mít shodu všech hlavních komponentů a být v souladu s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními (CE),
 2. doložit hladiny akustického výkonu,
 3. poskytovat prodejní síť, technickou podporu a servis v ČR,
 4. dokládat dokumentaci k tepelnému čerpadlu v českém jazyce,
 5. zaručovat servis s 24 hodinovou reakční dobou,
 6. poskytovat dvouletou plnou záruku se závazkem dodávek náhradních dílů po dobu nejméně 10 let,
 7. splňovat hodnoty efektivnosti, určené podle zkušebních předpisů EHPA pro tepelné čerpadlo, kdy musí splňovat minimální požadavky sezónního topného faktoru (SCOP) pro tepelná čerpadla pro vytápění vnitřních prostorů v průměrném klimatu a s nízkoteplotní aplikací.
   
  Tepelné čerpadlo vzduch–voda: 3,50
  Tepelné čerpadlo voda–voda: 4,10
  Tepelné čerpadlo země–voda: 4,10
  Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch: 3,40

  Pro tepelná čerpadla s ohřevem teplé vody není požadavek minima topného faktoru stanoven. Jediným požadavkem je dosažení minimální referenční teploty topné vody 52 °C.

Nepodcenit výběr

Pokud se rozhodujete o nejlepším způsobu vytápění domu a rozhodnutí padlo na tepelné čerpadlo, nepodceňte pečlivý výběr. Montáž tepelného čerpadla sice trvá jen pár dní (někdy i jediný den), ale nové zařízení s vámi bude žít až po desítky let. Takový člen domácnosti by neměl pocházet od levného pochybného dodavatele. Správný dodavatel poskytuje řádný doživotní servis tepelných čerpadel a má za sebou prokazatelné zkušenosti a kvalifikace. O tom, jaké tepelné čerpadlo vybrat, doporučujeme pohovořit s odborníky, nebo se dostatečně informovat z kvalitních zdrojů. Nezapomeňte, že Topíte je první společností v ČR, která umí instalovat kombinaci tepelného čerpadla se solární elektrárnou s tím, že vše namontuje jako jedna firma.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?