Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Jája L. 18. březen 2022

Podle jakých parametrů vybrat kvalitní tepelné čerpadlo? Nabídka je velká těžko se v ní dá orientovat. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

obecně se dá říct, že hlavními parametry pro posouzení kvality tepelného čerpadla je jeho účinnost, bod bivalence a topný faktor (COP). 

Když budete porovnávat účinnost různých tepelných čerpadel, všímejte si údaje, za jakých testovacích podmínek byla účinnost měřena (standardně to bývá při teplotě venkovního vzduchu 7 °C a teplotě topné vody 35 °C).

Bod bivalence udává, při jaké venkovní teplotě potřebuje tepelné čerpadlo doplňkový zdroj tepla, aby dokázalo dům vytopit a zároveň pokrýt tepelné ztráty. U laciných čerpadel bývá tento bod běžně kolem -2 °C, u kvalitních alespoň -7 °C, ale existují i taková čerpadla, která si vystačí s vytápěním pomocí vlastního kompresoru při teplotě až -15 °C.

Topný faktor udává efektivitu čerpadla – jedná se o poměr mezi výkonem a příkonem pro provoz celého topného systému daného čerpadla. Čím je hodnota topného faktoru vyšší, tím je čerpadlo úspornější.

Karel Náprstek Karel Náprstek
18. březen 2022

Další dotazy