Obava z hlučnosti čerpadla

Dobrý den ! Jsme rozhodnutí pro nákup čerpadla, jen se bojíme přílišného hluku. Bohužel to nemáme předem jak vyzkoušet. Nevíte, jak zjistit, že údaje o hlučnosti čerpadla jsou pravdivé?

Odpověď

Dobrý den, Romane, děkujeme za váš dotaz. Pro eliminaci hluku je nejdůležitější výběr kvalitního tepelného čerpadla a jeho umístění. Při porovnávání různých strojů je nutné porovnávat stejné parametry za stejných okrajových podmínek. A určitě nedat na reklamní letáky „nejtišší na trhu”. (Více v tomto článku.) Hluk čerpadla můžete výrazně eliminovat správným nadimenzováním a umístěním. Dále je třeba myslet na 2 věci. Na tu, že se hluk určuje v logaritmické stupnici. To znamená, že zvýšením hluku o 100 % se zvýší hluk o 3 dB (decibely). Zadruhé, že existuje relativně dost hodnot, kterými se dá hlučnost popsat. Výrobci udávají buď akustický výkon nebo akustický tlak v různých vzdálenostech od tepelného čerpadla. Proto může mít to samé čerpadlo velmi odlišné hodnoty, které budou ve své podstatě správné. Hlučnost tepelných čerpadel uvnitř objektu Jedná se o tepelná čerpadla země/voda nebo o vzduch/voda s vnitřní instalací, kde je kompresor umístěný v technické místnosti. Proto je nutné zvážit toto umístění vzhledem k tomu, jak blízko máte umístěné ložnice. Hlučnost tepelných čerpadel vně objektu Zdrojem hluku jsou kompresor a ventilátor. Proto venkovní jednotky pokud možno neumisťujeme v blízkosti oken ani k hranici sousedních pozemků. Velký vliv má i tvar přilehlé budovy, jelikož se hluk od daných konstrukcí odráží a výsledný efekt je zvýšení hluku. Nevhodné jsou zejména úzké uličky a umístění ve vnitřních rozích popřípadě niky.

Podobné dotazy na téma tepelná čerpadla