Vydrží déle čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat expertů na životnost čerpadel zmíněných druhů. Díky moc!

Odpověď

Dobrý den, Terezo. Děkujeme za Váš dotaz. Životnost čerpadel země–voda Máme za sebou realizace tepelných čerpadel, které proběhly už před 20 lety, a tepelná čerpadla nadále spolehlivě pracují. Děje se tak díky relativně malému rozsahu teplot, s nimiž čerpadlo pracuje. Z vrtu (popřípadě z plošného kolektoru) vstupuje do tepelného čerpadla téměř konstantní teplota v průběhu celého roku, a to v rozmezí −10 °C až +10 °C. Životnost čerpadel vzduch–voda U tepelného čerpadla vzduch–voda je pracovní rozsah většinou −20 °C až +40 °C a jeho životnost se proto udává cca o 20 % kratší. Dalším důležitým faktorem, který se mnohdy neuvádí, je používání reverzního chodu čerpadla v letním období, kdy se čerpalo používá pro chlazení. Tím nabíhají provozní hodiny chodu kompresoru a zkracuje se jeho životnost. Tento jev můžeme pozorovat také při užívání čerpadla k ohřívání vody v bazénu.

Podobné dotazy na téma tepelná čerpadla