Životnost tepelného čerpadla

V. Novotná 8. září 2022

Jaká je životnost tepelného čerpadla vzduch-voda? Všude se mluví o délce návratnosti, jak se to vyplatí, ale mám obavu, že se rozbije dřív, než se mi investice vrátí…

Odpověď:

Dobrý den,

životnost tepelných čerpadel vzduch-voda se běžně pohybuje kolem 15–20 let. Záleží na řadě faktorů, počínaje tím, jak je tepelné čerpadlo kvalitní (vyšší pořizovací náklady se Vám vyplatí, protože taková zařízení mají nejen delší životnost, ale také vyšší účinnost, nižší náklady na provoz a nízkou hlučnost). Velkou roli hraje také umístění tepelného čerpadla (zátěž povětrnostními vlivy), jak hodně je využíváno (vytápění/ohřev vody/chlazení v létě) a také to, jakou je čerpadlu věnována péče (běžnou údržbu nepotřebuje, ale rozhodně se vyplatí nechat jednou ročně, nejlépe před topnou sezónou, provést servis tepelného čerpadla, který jeho životnost prodlužuje). Průměrná doba návratnosti tepelného čerpadla se pohybuje kolem 6 let, takže za dobu jeho životnosti se Vám investice vrátí hned několikrát.

Karel Náprstek Karel Náprstek
8. září 2022

Další dotazy