Fotovoltaika v domácnosti a jak ji využít na maximum

Fotovoltaika v domácnosti a jak ji využít na maximum

Pořídili jste si fotovoltaiku a chcete svou investici maximálně zúročit? Poradíme vám, co můžete udělat pro to, aby byl její provoz co nejefektivnější, a vy tak ušetřili za energie co nejvíc.

Pořídili jste si fotovoltaiku a chcete svou investici maximálně zúročit? Poradíme vám, co můžete udělat pro to, aby byl její provoz co nejefektivnější, a vy tak ušetřili za energie co nejvíc.

Výkon fotovoltaiky významně ovlivňují povětrnostní podmínky

Některé aspekty fungování fotovoltaiky a její efektivity můžete ovlivnit, některé nikoliv. Do druhé skupiny patří právě vlivy počasí. Není však na škodu vědět, jak fotovoltaika reaguje na různé podmínky a přizpůsobit tomu svá očekávání i provoz domácnosti.

Intenzita slunečního svitu

Za slunečných dnů s jasnou oblohou je intenzita slunečního světla vysoká, což vede k maximálnímu výkonu fotovoltaiky. Při zamračené obloze je intenzita slunečního svitu nižší, a tedy i výroba elektřiny je nižší. Moderní solární panely však dokáží efektivně využívat i rozptýlené světlo

V každém případě je potřeba počítat s tím, že v zimních měsících fotovoltaika nedokáže pokrýt energetické nároky domácnosti ze 100 % a bude třeba čerpat elektřinu i z distribuční sítě, případně využít jiný doplňkový zdroj energie. Detailněji o tom píšeme v článku Domácí fotovoltaika v ČR.

Teplota

Vysoké teploty mohou snížit účinnost solárních panelů. Zatímco při nižších teplotách solární panely vyrábějí elektřinu účinněji (v zimě roste účinnost panelů přibližně o 0,4% na každý 1 °C), nadměrné teplo může vést ke snížení výkonu. Více k tomu v článku Jak funguje fotovoltaika v zimě nebo v šeru.

Déšť a sníh

Déšť může dočasně očistit solární panely a zlepšit jejich výkon odstraněním prachu a nečistot. Sníh zase pomáhá s druhotným odrazem světla na panely a částečně tak kompenzuje nižší sluneční aktivitu v zimě. Silný déšť nebo nahromaděný sníh však může snížit množství slunečního světla dopadajícího na panely a ovlivnit výkon, dokud se počasí opět nezlepší. Dobrá zpráva je, že sníh a námraza z panelů odtává rychle a díky jejich hladkému povrchu a náklonu z nich snadno sklouzne.

Krupobití a bouřky

Kvalitní solární panely jsou vyrobeny tak, aby odolávaly nepříznivým povětrnostním vlivům. Ani při bouřce či silném krupobití je není potřeba nijak speciálně chránit, ani domácí elektrárnu odstavovat. Základem je řádné upevnění panelů při instalaci a také jejich bezpečné uzemnění, které chrání fotovoltaiku i celý váš dům před přímým zásahem blesku i jeho sekundárními účinky.

Víte, že…? Pokud by se fotovoltaika přesto poškodila, například extrémně silným krupobitím nebo při požáru, vzniklou škodu vám uhradí pojišťovna. Stačí mít běžné pojištění majetku. Když máte fotovoltaiku na hlavní budově, vztahuje se na ni automaticky pojištění nemovitosti. Jen je potřeba mít hodnotu fotovoltaiky zahrnutou v částce, na kterou máte dům pojištěný.

Pozor na zastínění panelů

Zastínění, a to i na malé části solárního panelu, může výrazně snížit výkon celé fotovoltaické elektrárny. Na to je potřeba myslet už při návrhu solárního systému a panely umístit tak, aby na ně nedopadal pokud možno žádný stín (např. komínu, vikýře, antény apod.). 

Tip: Špičkové solární panely Aiko, které máme nově v nabídce, si zachovávají vysoký výkon i při částečném zastínění.

Stínění se však může objevit i dodatečně – často to bývá strom, který se s postupem let rozroste, nebo jiné překážky (např. nová stavba na sousedním pozemku)⁠. V takové situaci bude nejlépe strom prořezat či pokácet; v případě zastínění fotovoltaiky stavbou bude ke zvážení panely přemístit, aby měly lepší osvit.

K zastínění panelů nemusí docházet jen kvůli velkým překážkám, ale také např. vlivem zapadání větším množstvím listí, sněhem, zanesení prachem, pylem či třeba ptačím trusem. Jak velký pokles výkonu to znamená, a jak si s tímto problémem poradit, vysvětlujeme v následující části článku.

Pravidelná údržba a servis

Film z nečistot, který se časem vytvoří na panelech, může postupně snížit jejich účinnost zhruba o 10 až 20 %. To sice není zanedbatelné, přesto mnoho lidí v českých podmínkách čištění panelů příliš neřeší. 

V rámci maximalizace účinnosti fotovoltaiky tedy doporučujeme nechat si panely jednou až dvakrát ročně vyčistit, a to profesionální firmou, která se čištění solárních panelů věnuje. Zároveň tak přispějete k prodloužení životnosti panelů

Panely rozhodně nečistěte svépomocí, abyste je neodborným zásahem nepoškodili, ale především proto, abyste se při této činnosti nezranili (pád ze střechy, úraz elektrickým proudem apod.).

Velmi důležité jsou v každém případě pravidelné revize fotovoltaiky, a to vždy jednou za tři roky. Součástí revizí je běžná údržba i optimalizace výkonu elektrárny a technik při ní zároveň může včas odhalit případnou závadu systému, ještě než se projeví. Údržba pomáhá prodloužit životnost fotovoltaického systému a zajišťuje jeho dlouhodobě efektivní provoz. Pravidelná kontrola fotovoltaického systému zahrnuje především:

 • Vizuální kontrola celého systému (panelů, kabeláže i montážní konstrukce), při níž technik ověří, že nedošlo k žádnému fyzickému poškození, uvolnění spojů nebo opotřebení
 • Kontrola elektrických rozvodů a spojů. Technik hledá jakékoli známky přehřátí, koroze nebo uvolněných svorek.
 • Kontrola střídače
 • Údržba baterií, pokud je systém obsahuje. Při ní se zjišťuje hladina elektrolytu a ověřuje se správné nastavení nabíjecích a vybíjecích cyklů, aby nedocházelo k dlouhodobému podbití baterií.
 • Monitoring výkonu systému pomocí měřiče solárního výkonu nebo prostřednictvím online monitorovací platformy, která poskytuje údaje o výrobě elektřiny v reálném čase. Monitorování vaší fotovoltaiky můžete provádět i sami –⁠ například prostřednictvím naší speciální Woltair mobilní aplikace – o jejích výhodách se dočtete níže a také na samostatné webové stránce.

Modernizace solárního systému 

V závislosti na technologickém pokroku nebo změnách v energetických potřebách vaší domácnosti může v určité fázi nastat potřeba modernizace systému, například instalaci účinnějších panelů, výměna střídače nebo přidání záložního úložiště energie. Pokud máte solární elektrárnu od Woltair, rádi vám navrhneme a zrealizujeme rozšíření fotovoltaiky.

Co dělat, když vypadne elektřina?

Přerušení dodávek proudu se s fotovoltaikou bát nemusíte. Pokud máte hybridní fotovoltaickou elektrárnu s napojením do distribuční sítě, budete mít elektrické energie vždy dostatek. Fotovoltaika bude díky elektřině uložené do baterie napájet zálohované okruhy ve vaší domácnosti, takže klíčové spotřebiče budou i nadále v provozu. 

Pokud váš solární systém disponuje full back-up rozvaděčemspustí se záložní systém automaticky, v rámci několika milisekund, takže výpadek proudu ani nezaznamenáte. V případě klasického rozvaděče bude potřeba přepnout do záložního režimu manuálně.

Pokud je delší odstávka dodávek elektřiny hlášena předem, je vhodné zajistit, abyste měli baterii nabitou na maximum.

Jak se zachovat v případě požáru

Fotovoltaika v domácnosti nepředstavuje žádné zvýšené riziko požáru, stačí, aby byla správně nainstalována a pravidelně servisována. Pokud by v domě přeci jen hořelo, hasiči si s požárem fotovoltaiky poradí. Při hašení pouze postupují s vyšší obezřetností, protože se jedná o zařízení pod napětím. Nejčastěji se k eliminaci plamenů využívá oxid uhličitý, hasicí prášky ABC nebo případně křemenný písek.

K fotovoltaice si můžete pořídit Rapid Shutdown odpojovač – zařízení, které zajistí vypnutí výstupu elektrického proudu ze solárních panelů a kabelů. Tím se minimalizuje riziko úrazu záchranných týmů (nebo servisních techniků) elektrickým proudem a zároveň chrání samotný solární systém před poškozením. Odpojovače jsou u fotovoltaických elektráren nad 10 kWp povinné, ale rádi vám jej nainstalujeme i na menší solární systém.

Hospodaření s vyrobenou elektřinou

Jak funguje řízení toků elektřiny

 1. Fotovoltaická elektrárna řídí pomocí střídače svůj provoz tak, aby udržovala co nejnižší odběr ze sítě – tedy aby vám zajistila co největší úspory za energie. 
 2. Vyrobenou elektřinu dodává v první řadě k pokrytí spotřeby dané domácnosti
 3. Pokud je výroba ze solárních panelů větší než spotřeba domácnosti, začne střídač dobíjet baterie
 4. Teprve ve chvíli, kdy je výroba z fotovoltaiky natolik veliká, že pokryje spotřebu i nabíjení baterií, dodává střídač přebytky elektřiny do sítě
 5. Pro zachování dlouhé životnosti baterie je potřeba zabránit jejímu podbíjení. Pokud tedy baterie vnitřní spotřebou klesne pod hranici nastavenou ve střídači, dobije ji střídač ze sítě. To zaručuje bezproblémový chod baterie po dlouhá léta.

Tip: Chcete vědět, na jaké procento můžete baterii vybíjet, aniž by to negativně ovlivnilo její životnost? Tento údaj udává hloubka vybití baterie (DoD).

Aby se omezily přetoky do sítě, může být solární systém dovybaven dalším regulačním zařízením (např. AZ router či WATTrouter), které má za úkol maximalizovat využití přebytků z fotovoltaiky – nejčastěji k ohřevu teplé vody v akumulačním zásobníku. Fotovoltaická elektrárna je v takovém případě doplněna o další systémové měřidlo, které dokáže vyhodnotit velikost přetoků na jednotlivých fázích a ve stejné výši je pomocí řídící jednotky „přesměrovat“ do topného tělesa v akumulačním zásobníku.

Okamžitá spotřeba vyrobené elektřiny se vyplatí nejvíc

Odprodej přebytků může přispět ke zkrácení návratnosti fotovoltaiky, vždy se ale více vyplatí vyrobenou elektřinu ihned spotřebovat. Z využité energie totiž neplatíte poplatky za přenos ani za služby operátora trhu.

Řada spotřebičů dnes již disponuje funkcí odloženého startu – a tak si spuštění pračky, myčky, sušičky nebo třeba nabíjení robotického vysavače můžete naprogramovat na časy největší sluneční aktivity, kdy dostatek energie potřebné k jejich provozu zajistí právě fotovoltaika. Automatizace je klíčem k maximálním úsporám, ale i k vaší domácí pohodě.

Tip: Přečtěte si, jak se bude v letošním roce vyvíjet cena elektřiny, a jak můžete na vysoké účty za energie vyzrát právě díky fotovoltaice.

Pokud máte elektromobil a chcete ho nabíjet pomocí domácí nabíjecí stanice, také se to vyplatí nejvíce přes den, kdy máte od jara do podzimu spousty vyrobené elektřiny zdarma. To je pochopitelně daleko výhodnější než nabíjení nočním proudem (ale někdy to jinak nejde). Efektivní toky energie opět zajistí WATTrouter

Vyvážení spotřeby

Myslete také na rovnoměrné rozložení spotřebičů do jednotlivých fází. Například mít vše na jednom okruhu zásuvky nemusí být výhodné: střídač pokryje pouze cca třetinu příkonu a zbytek pak musí čerpat ze sítě. Asymetrická zátěž je omezena do 150 %, tedy není vhodné přetěžovat jednu fázi.

O monitoring fotovoltaiky a její optimální fungování se postará Woltair aplikace

Využívejte monitorovací systém ke sledování výkonu fotovoltaického systému. Woltair mobilní aplikace, kterou jsme vyvinuli podle požadavků našich zákazníků, vám dodá komplexní přehled o aktuální výrobě, spotřebě, historických datech vaší domácnosti, ekologickému dopadu a ekonomické návratnosti vaší investice.

Stále pracujeme na dalších funkčních prvcích Woltair aplikace; již brzy tak s ní budete moct například:

 • svou fotovoltaiku moct nejen monitorovat, ale také přímo ovládat;
 • optimalizovat toky energie v domácnosti i ze sítě;
 • obchodovat s přebytky vyrobené energie za spotové ceny;
 • sdílet elektřinu v rámci komunity.

O vaši fotovoltaiku se postaráme od A do Z

Máte už doma fotovoltaiku a sžíváte se s ní? Potřebujete poradit, jak ji optimálně ovládat? Nebo o jejím pořízení zatím jen uvažujete? Kontaktujte nás a my se o vše postaráme. Od návrhu fotovoltaiky na míru potřebám vaší domácnosti, přes vyřízení dotace, pomoci s financováním až po precizní a rychlou instalaci a následný servis

Díky online monitoringu můžeme řadu servisních zásahů provést i na dálku, abyste nemuseli ztrácet čas čekáním na technika. Přečtěte si Woltair reference – reálné zkušenosti našich zákazníků s instalací fotovoltaiky.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?